Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

SchoolFood4Change = Kogu kooli toidukultuuri muutmine

SchoolFood4Change = Kogu kooli toidukultuuri muutmine

Projekti tegevustega saab tutvuda siin.

Ristiku Põhikooli visioon toidust ja toitumisest: "Tervislik, jätkusuutlik toit + teadlikkus toidust = terved ja õnnelikud lapsed".

Alates 2022 aasta maist liitus Ristiku Põhikool koos nelja teise Tallinna kooliga üleeuroopalise SchoolFood4Change projektiga, mille eesmärk on muuta Euroopa koolides pakutav koolitoit jätkusuutlikumaks.


Projekti eesmärk on juurutada lähenemisviisi „kogu kooli toidukultuur“, mis aitab välja arendada koolitoitlustamise terviklikkust, kaasates õpilasomavalitsusi ja koolide-lasteaedade hoolekogusid. Toitlustamisel keskendutakse konkreetsele õppeasutusele (õpilastele, õpetajatele jne), lõimides toidutemaatikat erinevate õppeainetega. Koolitoidu võtmesõnadeks on “jätkusuutlikkus” ja “tervislikkus”. Projekti käigus töötatakse välja individuaalne metoodika, hindamaks tervise- ja keskkonnamõjusid koolides ja lasteaedades. Samuti viiakse projekti raames läbi koolitusi koolide kokkadele ja köögipersonalile ning töötatakse välja uuenduslikke, kliimasõbralikke ja jätkusuutlikke retsepte.

Projekti tulemuseks on õnnelikumad ja tervemad lapsed ja noored. Samuti paraneb Tallinna inimeste tervis ja üldine heaolu, suureneb kodanike teadlikkus tervislikust ja jätkusuutlikust toitumisest ja sellega kaasnevatest mõjudest nii tervisele kui ka keskkonnale.
Tallinna linna poolt määrati projekti hoidjaks Tallinna haridusamet.

Projekti kohta täpsemalt: https://www.tallinn.ee/et/haridus/schoolfood4change
 
Ristiku Põhikooli seatud eesmärgid 2023/2024 õppeaastaks:
 • Projektist tuleneva dokumentatsiooni korrastamine; 
 • Koostada 23/24 õppeaasta tegevuskava;
 • Taodelda toetust PRIA´lt (Kaasnevate haridusmeetmete toetus) õppekäigu korraldamiseks piimafarmi;
 • Jätkata kohtumisi kooli toitlustaja esindajaga ja jätkuv koostöö koolikokaga;
 • Toidujäätmete vähendamisele tähelepanu pööramine (osalemine Regionaal- ja Põllumajandusmin. ja Eesti Põllumajandusmuuseumi loovtööde konkursil, allesjäänud toitudest uue toidu valmistamine);
 • Mahetoidu osakaalu suurendamine koolitoidus;
 • Perepäeva korraldamine;
 • Kadarbiku OÜ köögiviljakasvatusega tutvumine;
 • Kooliaias kasvanud kõrvitsa asemele toodud kõrvitsatest valminud toitude degusteerimine;
 • Õppekäik Seidla tuulikusse ja Imavere piimandusmuuseumisse;
 • Tubaste toidukompostrite soetamine nende kasutamise tutvustamine õpilastele;
 • Degustatsioonipäev "Kala meie toidulaual";
 • Tegevused seoses taimekasvatuskapiga.
   
Ristiku Põhikooli seatud eesmärgid 2022/2023 õppeaastaks:
 • Kaardistada koolis toimuv ja olemasolev, saada ülevaade kooli toidukultuurist;
 • Koostada 22/23õppeaasta tegevuskava;
 • Taodelda toetust PRIA´lt (Kaasnevate haridusmeetmete toetus) Rahvatervise Akadeemia töötubade “Avastusretk köögiviljade maailma” läbiviimiseks;
 • Viia läbi uuring õpilaste koduse toidukultuuri kaardistamiseks;
 • Planeerida tervislike lõunakarpide sisu ja tervislike suupistete valmistamise töötuba kooli õppeköögis;
 • Koolitada õpetajaid jätkusuutlikkuse, toidugeograafia ja toiduharjumuste jalajälje teemal;
 • Kohtuda koolisöökla kokaga, et propageerida koolitoitu;
 • Looma- ja köögiviljafarmide külastus;
 • Toidu- ja teemapäevade planeerimine.