Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Väärtused

Ristiku Põhikool teostab oma visiooni ja missiooni lähtuvalt kooli põhiväärtustest.

TURVALISUS 

  • Koolis valitseb õppe- ja töökeskkond, kus on hoitud nii õpilase kui õpetaja vaimne ja füüsiline tervis.
  • Koolis märgatakse, toetatakse ja vajadusel sekkutakse.

PROFESSIONAALSUS 

  • Koolis toetatakse vaimset ja professionaalset arengut.
  • Koolis toetatakse enesejuhtimise ja probleemilahendusoskuste arendamist. 

USALDUSVÄÄRSUS 

  • Koolis on heatahtlik ja abivalmis õhkkond.
  • Koolis peetakse kinni kokkulepitud reeglitest ning koolis valitseb lugupidav ja ühtehoidev koolivaim.

KOOSTÖÖ

  • Koolis kuulatakse ja arvestatakse.
  • Koolis usutakse, et koostöö kodu ja kooli vahel loob õpilasele parima arengukeskkonna. 

AVATUS JA UUENDUSMEELSUS

  • Koolis hinnatakse parimatele pedagoogilistele tõekspidamistele toetuvat tulevikuvaadet ja huvi maailma vastu.
  • Koolis tegeletakse kollektiivsete ja individuaalsete arengu väljakutsetega, mis eeldavad loovust, paindlikkust, oskusi ja kriitilist meelt ning on suunatud õpilase toimetuleku toetamisele.

Viimati muudetud 07.10.2021