Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt 1. eriklassi

Vastuvõtt 1. eriklassi

1. Üldsätted

1.1. Korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Ristiku Põhikoolis.

1.2. Koolis toimub õpe tavaklassides ning eri- ja tõhustatud toega klassides

1.3. Vastuvõtmist Ristiku Põhikooli võib taotleda vanem või eestkostja (edaspidi lapsevanem), kelle lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

1.4. Teisest koolist üle tulekul võetakse õpilane vastu vaba õpilaskoha olemasolul.

1.5. Õpilase vastuvõtmise otsustab Ristiku Põhikooli direktor vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele.

2.2. Vastuvõtt 1. eriklassi tõhustatud tuge vajavatele õpilastele ja  erituge vajavatele õpilastele.

2.2.1.  Tõhustatud tuge vajavate õpilaste klassi võetakse vastu õpilasi koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel ja lapsevanema kirjalikul nõusolekul.

2.2.2.  Erituge vajavate õpilaste klassi võetakse vastu õpilasi koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel ja lapsevanema kirjalikul nõusolekul.

2.2.3.  Ristiku Põhikool võtab õpilased vastu tutvumisvestluse alusel, mille eesmärk on tutvuda lapse arengulooga. 

2.2.4.  Lapsevanem teavitab soovist tulla tutvumisvestlusele e-posti või telefoni teel ([email protected] või tel 605 6041).

2.2.5.  Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis  avalduse (Lisa 1), millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • kui avalduse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • ametlikult   kinnitatud       väljavõtte        õpilase            tervisekaardist            selle olemasolul.
  • lapsevanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral;

2.2.6.  Vastuvõtmise otsusest teavitatakse pärast tutvumisvestlust.

Viimati muudetud 21.02.2024