Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt 1. klassi 2024

Vastuvõtt 1. klassi 2024

Kõik 1. oktoobriks 2024. vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed.

Vastuvõtt Ristiku Põhikooli 2024/2025. õppeaastal ülelinnalise vastuvõtuga 1. klass kuni 20-le õpilasele.

Ristiku Põhikooli sõbralik ja turvaline keskkond, kogenud pedagoogid, lõimitud õpitegevused ning piiratud õpilaste arvuga klass toetavad kooliteed alustavaid lapsi hariduse omandamisel. Koolis tegutseb rida huviringe ning vajadusel on samas koolis olemas tugev eripedagoogiline tugisüsteem.

Registreerimine 1. tavaklassi siin.

 

1. Üldsätted

1.1. Korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Ristiku Põhikoolis.

1.2. Koolis toimub õpe tavaklassides ning eri- ja tõhustatud toega klassides

1.3. Vastuvõtmist Ristiku Põhikooli võib taotleda vanem või eestkostja (edaspidi lapsevanem), kelle lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

1.4. Teisest koolist üle tulekul võetakse õpilane vastu vaba õpilaskoha olemasolul.

1.5. Õpilase vastuvõtmise otsustab Ristiku Põhikooli direktor vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele.

 

2. Vastuvõtt 1. klassi

2.1. 1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna  Linnavalitsuse 21.12.2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise   tingimused ja kord“.

2.2.  Ristiku Põhikool võtab 1. klassi õpilased vastu tutvumisvestluse alusel, mille eesmärk on selgitada lapse õpimotivatsiooni ja huvisid.  

2.3. Tutvumisvestlusele  registreerumine  toimub kooli kodulehel alates 1. veebruarist.

2.4. Pärast registreerumist lepib kooli esindaja lapsevanemaga kokku tutvumisvestluse toimumise aja e-posti või telefoni teel.

2.5. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis  avalduse (Lisa 1), millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; 
  • kui avalduse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • lapsevanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral;

2.6. Vastuvõtmise otsusest teavitatakse pärast tutvumisvestlust.

Viimati muudetud 21.02.2024