Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava "Roheaiandus linnaaedades"

Õppekava "Roheaiandus linnaaedades"

st-34.JPG Õppekava eesmärk on suurendada kogukonnaaednike teadmisi jätkusuutlikkust aiandusest, tagada kogukonnaaedade head hooldust, laiendada silmaringi aiandamise võimalustest. Programm annab ettevalmistuse edukaks toimetamiseks kogukonnaaianduses, aidates aiandusalase nõu ja oskustega ka teisi kogukonnaaedade aiandushuvilisi.

Õppekava on koostatud tuginedes nooremaedniku kutsestandile ning pandud kokku koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse spetsialisti, Tallinna Kopli Ametikooli aianduse eriala kutseõpetajate ja koostööpartneri Tallinna Loomaaia aianduse- ja heakorraosakonna aiandusspetsialistidega.
 

Osalemine

Õppekavas on oodatud osalema ennekõike Tallinna kogukonnaaedade eestvedajad, aga ka teised kogukonnaaednikud.
Osaleda saab terves programmis, kui ka valitud koolitustel. Vähemalt 6 koolitusel osalemisel saab tunnistuse.
Koolitused on osalejatele tasuta.
 

Õpiväljundid

Õppekava läbinud osaleja:
  1. Teab enamlevinud aiakultuure ja tunneb nende kasvatamise põhimõtteid.
  2. Järgib head aiandustava ja aedniku eetikat.
  3. Arvestab oma tegevuses keskkonna- ja loodushoiu põhimõtteid.
    Järgib oma tegevuses keskkonna- ja tööohutusenõudeid.
Koolitusel osalejate hulk: 30 õppijat teooriaõppes, 15 õppijat praktilises õppes

Õppekava maht: kokku 32 akadeemilist tundi (16 ak/t teooria ja 16 ak/t praktiline õpe)
 
 

Teema

Aeg ja koht

Koolitaja

KEVAD 2023 (aprill – juuni) 
kokku 20 ak/t 

1.

Praktiline õpe: Aiataimede tundmaõppimine ja paljundamine (külvamine, pikeerimine, potistamine).

L 15. aprill
kell 10-13

4 ak/t praktika

Tallinna Loomaaed

Dmitri Pšenitšnõi

2.

Aiataimede ajalugu ja pärandtaimed. Taluaia taimed ja nende kasvatamise iseärasused.

E 8. mai
kell 17.30-20.30

4 ak/t teooria

Kopli Ametikool (Kopli 98)

Anneli Banner

3.

Muld ja kasvupinnased aianduses. 

Praktiline õpe: Mulla lõimise ja pH määramine.

E 22. mai
kell 17.30-20.30

2 ak/t teooria
2 ak/t praktika

Kopli Ametikool (Kopli 98,)

Heli Molok

4.

Maheviljeluse põhimõtted (looduslähedane viljelemine, permapeenarde rajamise põhimõtted). Toidusalu.

T 6. juuni
kell 17.30-20.30

4 ak/t teooria

Kopli Ametikool (Kopli 98)

Merili Simmer

5.

Külvikord ja viljavaheldus aiataimede kasvatamisel. 

Praktiline õpe: Külvikorra koostamine.

E 12. juuni
kell 17.30-20.30

2 ak/t teooria
2 ak/t praktika

Kopli Ametikool (Kopli 98)

Heli Molok                           

SÜGIS 2023 (september-oktoober)
kokku 12 ak/t

6.

Marjakultuurid, nende kasvatamine ja hooldamine

E 11. sept
kell 17.30-20.30

teooria 4 ak/t

Kopli Ametikool (Kopli 98)

Väino Eskla

7.

Praktiline õpe: Haljasjäätmete kompostimise võimalused ja komposteerimise põhimõtted. Ringkäik kompostimise väljakul.

L 16. sept
kell 10-13

4 ak/t praktika

Tallinna Loomaaed

Dmitri Pšenitšnõi

8.

Praktiline õpe: Köögiviljapeenra ettevalmistamine talveks. Talvekülvid.

L 14. okt
kell 10-13

4 ak/t praktika

Tallinna Loomaaed

Dmitri Pšenitšnõi

9. Õppekava kokkuvõtlik kohtumine. Tunnistuste ja tõendite andmine. Võrsete ja idude kasvatamine koduses keskkonnas. T 31.okt 
kell 17.30-18.30


Kopli Ametikool (Kopli 98)
Maria Derlõš, Heli Molok


Koolitused toimuvad projekti „Pelgu ühisaia ehitus ja jätkutegevused" raames. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Kliimamuutustega kohanemise meetme. Toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond

Pelgu ühisaed_logod koos.png

Viimati muudetud 18.10.2023