Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Rohevõrgustiku, puhke- ja virgestusalade haldamise korraldamine

Rohealade, sh linnametsade ning puhke- ja virgestusalade arendamine ning nende säilimise ja säästliku kasutamise korraldamine. Teenus ei hõlma ajalooliste parkide, haljastute ja kalmistute hooldust.