Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus

Lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus

Lapse arengu jälgimise põhimõtted ja korraldus Tallinna Rukkilille Lasteaias

Lapse arengu analüüsimine ja jälgimine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

Lapse arengu jälgimine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, mängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengu analüüsimisel ja jälgimisel kasutatakse lapse arengu jälgimise tabelit, vestlust, koolivalmiduse testi ja laste töid.

Lapse arengu jälgimiseks on väljatöötatud nõutud pädevuste kriteeriumid tuginedes riiklikule õppekavale ja lasteaia õppekava üldoskuste ning ainevaldkondade lapse arengu eeldatavatele tulemustele. Õpetajad jälgivad lapse arengut  ning koostavad lapse arengukirjelduse.

Rühmaõpetaja teeb lapse arengu jälgimisel koostööd teiste lapsega tegelevate pedagoogidega ja logopeediga ning lapsevanemaga.

Õpetaja analüüsib rühma laste õppe- ja kasvatustegevuse tulemusi ning arengut kaks korda õppeaasta jooksul vanematega koostöös.  Kokkuvõte laste arengust esitatakse õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsides ja need on aluseks järgneva õppeaasta eesmärkide kavandamisel ja tegevuskava koostamisel.

Lapsevanematele tutvustatakse lapse arengu jälgimise põhimõtteid ja korraldust rühma koosolekul õppeaasta algul. Õpetaja vahetab lapsevanemaga lapse arengualast informatsiooni igapäevaste vestluste ajal. Pikema tagasiside lapse arengust annab õpetaja arenguvestlusel, mis toimub üks kord õppeaastas, vajadusel rohkem. Arenguvestlus annab lapsevanemale tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest ning selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. Lapse arenguvestlusest tehakse kirjalik kokkuvõte. Arenguvestluste aeg on fikseeritud rühma tegevuskavas. Kevadel rühma lapsevanemate koosolekul tehakse kokkuvõte rühma laste arengust.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024