Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Rukkilille Lasteaia rühmade info

Kõik rühmad on vene õppekeelega, kuid  rühmades    9, 10, 12 pakutakse eesti keele õpet eesti keelt emakeelena rääkivate pedagoogide poolt. 

 

#1.ROHUTIRTSUKESED (3-4 aastased) - Kasutame lapsekeskset õppe-kasvatusmetoodikat Hea Algus, mis peab kõige tähtsamaks lapse heaolu ja arengut ning väärtustab lasteasutuse ja lapsevanema vahelist koostööd. Hea Alguse metoodika suunab lapsed aktiivsele tegutsemisele ja iseseisvalt probleemidele lahenduste otsimisele. 

Õpetajad: Oksana, Angelina  tel.59008086

#2.LILLELAPSEKESED (1,6-3 aastased)  - lähtume Montessori pedagoogika põhimõtetest. Rühmaruumist on kujundatud lapsele sobiv keskkond, kus ta saab iseseisvalt maailma enda ümber tunnetada ja õppida. Täiskasvanu roll on olla abistaja ja lapsele isesesiva õpikeskkonna looja ja kujundaja. 

Õpetajad: Ljudmilla, Ninel     tel.57880076

#3.LEPATRIINUKESED (1,6-3 aastased) - lähtume Montessori pedagoogika põhimõtetest. Rühmaruumist on kujundatud lapsele sobiv keskkond, kus ta saab iseseisvalt maailma enda ümber tunnetada ja õppida. Täiskasvanu roll on olla abistaja ja lapsele isesesiva õpikeskkonna looja ja kujundaja. 

Õpetajad: Jelena, Tatjana    tel.59007791

#5.KIILIKESED (4-5 aastased)  - Õppe-kasvatustegevuses kasutame terviseedenduse põhimõtteid, seal hulgas meie lasteaia enda väljatöötatud terviseedenduse metoodikat Ole terve, laps. Räägime lastele tervislikest eluviisidest ja õpetama neid oma tervist ja ümbritsevat keskkonda hoidma. 

Õpetajad: Jelena, Nadežda  tel.57501272

#6.ORAVAKESED (5-6 aastased) – Looduse ja ökoloogia suunaga rühm

Õpetajad: Anna, Irina   tel.59008301

#7.LIBLIKAD (5-6 aastased) – Loovuse ja kunsti suunaga rühm 

Õpetajad: Marina, Nelja    tel.53071750

#8.ÖÖKULLIKESED (3-4 aastased) kasutame õppe-kasvatustöös erinevaid innovaatilisi ja last arendavaid metoodikaid

Õpetajad: Natalja, Tatjana  tel.53077326

#9.MESILASED (6-7 aastased)  – Keelekümblusrühm. Õppe-kasvatustöös lähtutakse põhimõttest üks inimene, üks keel. Rühmas töötab kaks õpetajat, kellest üks suhtleb lastega nende emakeeles, teine eesti keeles. 

Õpetajad: Olga, Marina  tel.53062737

#10.VARESEKESED (4-6 aastased) – Eesti keele ja kultuuri suund. 

Õpetajad: Galina, Svetlana  tel. 53043136

#11.SIPELGAD (6-7 aastased) – rakendame Kiusamisest Vabaks metoodikat, mille eesmärgiks on õpetada lastele üksteisega arvestamist ja valmistada neid ette sotsiaalseteks suheteks koolis. 

Õpetajad: Svetlana, Galina   tel.53033848

#12.JAANIUSSIKESED (4-5 aastased) – Keelekümblusrühm. Õppe-kasvatustöös lähtutakse põhimõttest üks inimene, üks keel. Rühmas töötab kaks õpetajat, kellest üks suhtleb lastega nende emakeeles, teine eesti keeles. 

Õpetajad: Valentina, Darja  tel.53366378

Muusikaõpetajad: Margarita   e-post: Margarita.Kempi@rukkilille.edu.ee

                                      Marianna    e-post: marianna.kirillova@rukkilille.edu.ee

Logopeed: Valentina  e-post:    valentina.klebanovskaja@rukkilille.edu.ee

 

Viimati muudetud 30.08.2022