Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Rukkilille Lasteaia soodustused

Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda lastele lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. 

Lasteaia kohatasu toetus

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast  ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

Lapsevanemal, kes soovib soodustust tuleb lasteaiale esitada taotlus, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses. 

Alltpoolt leiate taoluse vormid:

 

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.  

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Avaldus tuleb esitada lasteaia direktorile või pedagoogile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

 

Teadmiseks

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet  ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad.

Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:

 

 

Viimati muudetud 02.01.2023