Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Rukkilille Lasteaia teenuste hinnad

Lasteaiatasu koosneb lapsevanemate poolt kaetavast  osast (kohatasu) 

lapsevanemate poolt kaetava osa määr tõusis

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ ja Tallinna Haridusameti 31.12.2019 käskkiri nr. HA-4/78 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine alusel kinnitada alates  1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine. Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

 

 

Viimati muudetud 27.08.2023