Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Haabersti linnaosa üldplaneering (kehtestatud)

Haabersti linnaosa üldplaneering on koostatud Tallinna üldplaneeringu täpsustamiseks ja ajakohastamiseks linnaosa territooriumi ulatuses, arvestades viimaste aastate muutusi ja arengutrende linnaehitust ja maakasutust märkimisväärselt mõjutavates valdkondades, sh elamuehituses, ettevõtlusstruktuuris, kaubanduses, teeninduses ja liikluses. Samuti on üldplaneeringu koostamisel arvestatud avalikke huve ja linna strateegilistes arengudokumentides sõnastatud üldisi arengueesmärke. 

Menetlusdokumendid

  1. Haabersti linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 otsus nr 90)
  2. Haabersti linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
  3. Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsus nr 28)
  4. Harju maavanema heakskiit Haabersti linnaosa üldplaneeringule (28.10.2016)
  5. Haabersti linnaosa üldplaneeringu kehtestamise otsus (Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsus nr 40)

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneering Arcgis online´is

Seletuskiri  

Põhikaardid

Teemakaardid

  1. Kergliiklusteed
  2. Soojusvarustus ja kaugkütte piirkonnad

Lisakaardid

-----------------------------------------------------------------------

Mustjõe struktuurplaan

Seletuskiri

Joonised:

-----------------------------------------------------------------------

Alusuuringud

1.  Haabersti linnaosa maaomandi ja piiravate tegurite kaardistamine seletuskiri         
     Haabersti linnaosa erinevate maaomandivormide kaart                                               
     Haabersti linnaosa maakasutust ning ehitust piiravate tegurite kaart 

2.  Väike-Õismäe piirkonna parkimiskorralduse uuringu aruanne
     Väike-Õismäe piirkonna parkimiskorralduse uuringu joonised

3. "Pikaliiva struktuurplaani ettepanek" seletuskiri 

4.  Astangu maa-ala keskkonnareostuse uuringu aruanne

5.  Astangu keskkonnareostuse uuring

6. Astangu VI ehituspiirkonna taimestiku ja maastiku hinnang

 

Täiendavat informatsiooni  Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Olari Kärmase käest.

 

 

 

Viimati muudetud 02.08.2022