Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kõrghoonete paiknemine Tallinnas

Teemaplaneeringu eesmärk

Määrata kindlaks Tallinnas kõrghoonete paiknemise võimalikud asukohad ning nende püstitamise keelualad, arvestades vajadust võtta nii Tallinna linnaruumiline areng üldiselt kui ka UNESCO Maailmapärandi nimekirja arvatud vanalinna silueti vaadeldavuse ja kõrgusliku dominantsuse küsimus sihipärase kontrolli alla.
 1. Teemaplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 3. Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus) 
 4. Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 5. Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" kehtestamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)

Teemaplaneeringu dokumendid:

 1. Teemaplaneeringu seletuskiri 
 2. Teemaplaneeringu põhikaart
 3. Teemaplaneeringu teemakaart: Muinsuskaitselised piirangud
 4. Teemaplaneeringu teemakaart: Metsad ja haljasalad 
 5. Teemaplaneeringu teemakaart: Kehtivad üldplaneeringud ja miljööväärtuslikud alad
 6. Teemaplaneeringu teemakaart: Tihendatavad alad ja -piirkonnad
 7. Teemaplaneeringu teemakaart: Väljakujunenud hoonestusalad ja hoonete kõrgused

Alusuuringud: 

 1. Tallinna kõrgelamuelanikud (Tallinna Ülikool, 2005)
 2. Kõrghoonete rajamisega kaasneda võivad negatiivsed mõjud (OÜ E-Konsult, 2005)
 3. Kõrghooned Tallinnas - turuülevaade  (ERI Kinnisvara, 2005)
 4. Kõrghoonet nõudluse ja hinnangu uuring erinevate ettevõtete põhjal (SaarPoll OÜ, 2006)  
 5. Aeronavigatsiooni, lennuliikluse ja lennuohutuse ekspertiis seletuskiri 
  Aeronavigatsiooni, lennuliikluse ja lennuohutuse ekspertiis joonised  (Lennuliiklusteeninduse AS, 2005)
 6. Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" visualiseerimine (OÜ Ars Projekt 2006)
 7. Aeronavigatsiooniline ekspertiis teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ (Lennuliiklusteeninduse AS, 2017)

 Täiendavat informatsiooni teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Jaak-Adam Looveeri käest.

Viimati muudetud 20.07.2022