Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnaehituslikud visioonid

Linnaehituslikud visioonid

Ruumiloome osakond koostab linnaehituslikke visioone, struktuurplaane ja arhitektuuriprojekte, et toetada üldplaneeringute elluviimist ja selgitada linna nägemust võtmetähtsusega arengualade tulevikus osas. Hetkel on töös järgmised linnaehituslikud visioonid:

Klindi Park 

Putukaväil 

Peatänav

 

Struktuurplaanid

Struktuurplaan on oma olemuselt vaheetapp üldplaneeringu ja detailplaneeringu vahel, mida Tallinna linn  koostab linnaehituslikult olulistesse, kuid krundi- ja omandistruktuurilt keerukatesse asukohtadesse.

Lennujaama-Ülemiste ärilinnaku struktuurplaan (2021)

Struktuurplaani koostamise eesmärk on välja selgitada lennujaama linnaehituslikud vajadused reisijateterminali laiendamiseks ja lennujaama vaba territooriumi hoonestamiseks ning kujundada ruumilised seosed piirnevate aladega.

Tallinna Lennart Meri Lennujaam on üks Tallinna olulisematest rahvusvahelistest väravatest, mille tänane aastane läbiv reisijate koguhulk on ületanud 3 miljoni inimese. Lennujaam prognoosib järgneva kümne aastaga lennuliikluse kasvuperspektiivi kuni 5 miljoni reisijani aastas, mis toob kaasa vajaduse lennujaama reisiterminali laiendamise järele ja koos sellega liikluse ning avaliku ruumi kasutuse põhimõtete ümbermõtestamiseks. Tallinna lennujaama arengut mõjutab tema paiknemine kesklinna tsoonis ja vahetu piirnemine aktiivselt areneva Ülemiste linnaku koos Ülemiste jaama alaga ja Tartu maanteega. Kesklinlik asukoht loob head eeldused lennujaama sidumiseks kompaktselt ülejäänud linnaga, seda nii linaehituslikult kui läbi erinevate liikumisviiside.    

Struktuurplaaniga käsitletav ala hõlmab lennujaama olemasolevaid terminali hooneid, lennujaama teenindavat liiklusmaad koos parkimismaja ja aladega, lennujaama vaba hoonestamata ala koos Lennujaama tee 2 (Ülemiste hotell) ja Tartu mnt 95 kinnistutega ning Sepise ja Lennujaama tänavaid koos tänavaäärse hoonestusega. Tugevdamaks lennujaama ja Ülemiste terminali vahelisi seoseid on struktuurplaani lahendusse hõlmatud ka perspektiivne „Euroopa promenaadi“ ala.

Sikupilli struktuurplaan (2020)

Sikupilli struktuurplaan hõlmab Majaka tänava äärse nõukogudeaegse  elamukvartali ja Pae pargi vahelist ala, piirnedes Pallasti-Majaka-Pae ja tulevase Paepargi tänavaga. Struktuurplaani peamine fookus on tootmismaa sihtotstarbega kinnistute muutmine elamualaks.  Üleüldine trend, mille kohaselt logistika ja tootmisega seotud ettevõtted liiguvad elamupiirkondadest välja teistesse juurdepääsult sobivamatesse asukohtadesse, on loonud vajaduse selgitada välja ala laiemad linnaruumilised seosed ja perspektiivsed linnaehituslikud põhimõtted

 

Viimati muudetud 12.02.2024