Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine

Teemaplaneeringu eesmärk

Teemaplaneeringu eesmärgiks on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimaluste väljaarendamine arvestades looduskaitselisi tingimusi ning võttes aluseks Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava. Teemaplaneeringu tulemusel korraldatakse puhkevõimaluste väljaarendamist ja inimtegevust Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal ning tagatakse maastikukaitsealal linnametsade, sh looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine ja kaitse.

  1. Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" algatamine
  2. Teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" lähteülesande kinnitamine
  3. Teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
  4. Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" vastuvõtmine
  5. Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" kehtestamine

----------------------------------------------

Seletuskiri

  1. Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" seletuskiri  

Põhikaardid 

  1. Planeeringuga kavandatavad tegevused
  2. Nõmme spordikeskuse ja Glehni lossi ümbruse detailjoonis
  3. Raja ja Vana-Mustamäe tn-te vahelise ala detailjoonis
  4. Ehitajate tee ümbruse detailjoonis

Lisamaterjalid


 

Viimati muudetud 20.07.2022