Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering (Kehtestatud)

Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering (Kehtestatud)

Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering hõlmab ca 20 km pikkuse mereäärse ala Tallinna linnas. Planeeritava ala pindala on kokku ca 500 ha (vt skeemi: Väljavõte Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaanist). Planeeringu koostamine oli vajalik, et avada Tallinna mereäärt elanikele ja linnakülalistele ning suurendamaks kohaliku omavalitsuse otsustusõigust ehitustegevuse ja maakasutuse suunamisel ranna-alal.

Üldplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks oli Tallinna linnaruumi sidestamine merega ning taastada Tallinna kui merelinna mainet. Üldplaneeringu elluviimisega soovitakse muuta Paljassaare ja Russalka vaheline ranna-ala atraktiivsemaks ja avatumaks ning tõsta Tallinna rahvusvahelist konkurentsivõimet. Samuti sooviti täpsustada sadamate ulatust ja määrata senisest täpsemad ehitusreeglid olemasolevate tööstusalade edasiseks arendamiseks.

 1. "Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering" seletuskiri
 2. Kooskõlastuste koondtabel
 3. Ehitustingimused
 4. Elektrivõrgud
 5. Gaasitrassid
 6. Kanalisatsioon
 7. Rohealad ja keskkonnariskid
 8. Liiklus
 9. Sademevee kanalisatsioon
 10. Sidetrassid
 11. Soojustrassid
 12. Veevarustus
 13. Tsoneering
 14. Vaated

Viimati muudetud 21.02.2024