Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Reaalkooli juurdeehituse ideekonkurss

Tallinna Reaalkooli juurdeehituse ideekonkurss

Linn otsib arhitektuurkonkursiga parimat lahendust Tallinna Reaalkooli juurdeehitusele

„Reaalkoolil on väärikas ajalugu ja tugevad traditsioonid. Seetõttu on arhitektide ülesanne keerukas: arvestada tuleb nii asjaoluga, et ajalooline Reaalkooli hoone on arhitektuurimälestis, mis peab jääma ka pärast juurdeehituse valmimist ruumiliseks dominandiks, kuid ka varjatud ruumiliste väärtustega. Kinnistut läbivad maa-alused bastioni müürid, mis tuleb säilitada, kuid miks mitte ka eksponeerida,“ ütles Tallinna haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Samas eeldame uuelt koolihoonelt kaasaegset ja inspireerivat õpikeskkonda, mis toetab noorte kujunemist iseseisvateks mõtlejateks, kes kannavad edasi Eesti teadust, majandust ja kultuuri. Loodav ruumiprogramm peab olema kompleksne, hõlmates nii reaalhariduse kompetentsikeskust, kaasaegset õpikeskkonda algklassidele, ruume kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kui ka väliruumi õuesõppe- ja vaba aja tegevusteks.“ 

Samuti tuleb arhitektidel vaadelda Georg Otsa tänava, Estonia puiestee ja Pärnu maantee vahelist ruumi tervikliku hariduskvartalina, pidades silmas jalakäijate liikumissihte ja avalikku ruumi. Konkursialasse on hõlmatud ka nn Ankru haljak Keskraamatukogu ja Reaalkooli vahel.

Reaalkooli direktor Ene Saar märkis, et Reaalkool on oodanud juurdeehitust juba 1990. aastatest alates. „Tallinna Reaalkooli uue hoone rajamisega saab lahenduse ruumikitsikuse küsimus, pärast juurdeehituse valmimist pakume atraktiivset koolikeskkonda kuni 1000 eri vanuses õpilasele,“ rääkis Saar. „Meil tekib ka võimalus arendada välja nüüdisaegset õpikäsitust toetav õpikeskkond ning reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskus, et see võiks kujuneda baasiks kogu Tallinna koolidele reaal- ja loodushariduslikku õppe arendamisel ja õppimisvõimaluste mitmekesistamisel.“

Ideekonkursi žürii esimees on arhitektuuriajaloolane professor Mart Kalm, žüriisse kuuluvad kooli direktor Ene Saar, eesti arhitektid Jaak-Adam Looveer, Mari Rass ja Tarmo Teedumäe ning linnaametite esindajad.

Lisaks ideekonkursi läbiviimisele on Tallinna linna ambitsiooniks tegeleda ka linnasüdame avaliku ruumi ja liikuvuskeskkonnaga, et kujundada nii Reaalkooli kui teiste Kesklinna koolide lastele turvaline, jalgsi ja jalgrattaga läbitav koolitee.

Ideekonkursi viivad läbi Tallinna Linnavaraamet ja Tallinna Strateegiakeskus. Ideekonkursi lähteülesande koostas koostöös Tallinna Reaalkooliga Eesti Arhitektide Liit.

Ideekavandite esitatmise tähtaeg on 2.03.2022 15:00. Ideekonkursi viitenumber riigihangete registris on 243607.

Viimati muudetud 17.02.2022