Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna rohealad

Tallinna rohealade teemaplaneeringut edasi ei menetleta ning teemaplaneeringut rakendatakse linnaosade üldplaneeringute kaudu (/est/ehitus/Linnaosade-uldplaneeringud)

 1. Tallinna rohealade teemaplaneering seletuskiri
 2. Tallinna rohealade teemalaneeringu lisad
 3. Tallinna rohealade teemaplaneeirng "Väärtuste kaart"
 4. Tallinna rohealade teemaplaneering "Planeeringukaart"
 5. Tallinna rohealade teemaplaneeringu teemakaardid
 6. Alusuuringud:
  Tallinna rohealade külastatavus ja külastajate hinnangud. (Tartu Ülikool, Geograafia instituut. Tartu 2006) 
  Tallinna rohealade linnustiku aruanne. (MTÜ Tallinna Linnuklubi. Tallinn 2006)                                     
  Rohealadel kohatud liikide ülevaade.
  Tallinna omaaegsete vooluveekogude lokaliseerimine: seletuskiri. (Robert Nerman. Tallinn 2006)                                                                                                                       
  Tallinna omaaegsete vooluveekogude kaart

Viimati muudetud 13.07.2022