Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

SA Innove

SA Innove

SA Innove
Projekt  Eesti keele õppimine lauldes ja mängides Taime ja Muinasjutu lasteaedades 
(september 2019-juuni 2020)

 PROJEKTI NIMETUS: Eesti keele õppimine lauldes ja mängides Taime ja Muinasjutu lasteaedades

TEGEVUSVALDKOND: Keeleõppetegevused 

PROJEKTI EESMÄRK:
    1) Haarava ja kaasaegse koostegevuse kaudu tekib huvi ja motivatsioon keele õppimise vastu
     2) Koosviibimine soodustab keeleõpet ning kujunevad suhtlemisoskused
Projekti kaudu koostegevused annavad võimaluse arendada eneseväljendusoskust ja -julgust, laiendada sõnavara, õpetavad kuulama, vaatama ja positiivselt suhtuma ümbritsevasse keskkonda. 

KULULIIGID:
* Üritused lastele: ekskursioon Eesti Vabaõhumuuseumi, 5 temaatilist pidu Muinasjutu ja Taime lasteaedades, projekti pidulik lõpetamine, tervisepäev Nelijärve Puhkekeskuses.
* "Innovaatiline eesti keele õppe" koolitus personalile
* Interaktiivsed LED-puutetahvlid koos ratastel raamiga 2 tk. (õppetegevuste läbiviimiseks)
* Transport

Osalemine erinevates tegevustes annab lastele võimaluse mõelda ja rääkida eesti keeles, õpetab tunnetama, mõtlema ja looma. Koos õppimine on alati huvitavam ja mõjukam. 

Projekti käigus saadud kogemusi, teadmisi ja õppematerjale saame kasutada ja rakendada edaspidisel keele õpetamisel. 

Viimati muudetud 30.10.2023