Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps Seli lasteaias

Erivajadusega laps Seli lasteaias

Erivajadusega laps

Tallina Seli Lasteaias toimub erivajadusega lapse toetamine meeskonnatööna, kuhu kuuluvad kõik lapsega tegelevad inimesed (rühmaõpetajad, õpetaja abi, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, medõde ja logopeed)

 

Erivajaduse välja selgitamise aluseks on:

-lapse arengu hindamise süsteem;

-õpetajate tähelepanekud;

-logopeedi vaatlus;

-medõde vaatlus.

 

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted:

  • varajane sekkumine;
  • koostöö erinevatel tasanditel: lapsevanemad, erispetsialistid, õppenõustamiskeskus;
  • individuaalne lähenemine lapsele vastavalt tema erivajadusele.

 

Erivajadusega lapse arengu toetamise korraldus:

-eripedagoogiline tugi- logopeed;

-tugiõpetaja töö- individuaalse arenduskava koostamine ja individuaalne töö lastega;

-koolipikendusega lapsele koostatakse individuaalne arenduskava parendust vajavas valdkonnas

-muukeelsele lapsele luuakse suhtlussituatsioone, laiendatakse sõnavara, arvestatakse ja austatakse lapse kultuurilist tausta, vajadusel saab abi tugiõppest;

-tervishäiretega laste puhul toetab lasteaed perearsti või eriarsti soovitusi;

-andeka lapse puhul tehakse koostööd lapsevanemaga (ind. arenduse kaart)

 

Vastavalt lapse vajadusele suunatakse laps konsultatsioonile erialaspetsialisti juurde või koostatakse lapsele individuaalne arenduskava. Individuaalse arenduskava koostamisel ja teostamisel on rühma õpetajale toeks tugiõpetaja ja logopeed.

Lasteaia medõde ja liikumise õpetaja jälgivad laste tervist, nõustavad lapsevanemaid ja propageerib tervislikke eluviise nii laste, lastevanemate kui ka personali hulgas.

 

 

Erivajadusega lastega tehtav individuaalne töö on järgmine:  

Laste tervise parendamine  

    (meditsiiniõde):  

– respiratoorsete haiguste  

    profülaktika;  

– füsioteraapia (infrapunalamp,  

    tuubuskvarts);  

– kultuur-hügieenilised  

    vilumused.  

Liikumise arendamine  

    (liikumisõpetaja):  

– skolioosi ja lampjalgsuse profülaktika;  

– koordinatsiooni ja tasakaalu arendamine;  

– lihaste toonuse tugevdamine;  

– hingamisgümnastika.  

Laste (5-7a) kõne korrektsioon (logopeed):  

– hääldusdefektide kõrvaldamine;  

– häälikute õige hääldamise õpetamine.  

Muusikalised tegevused (muusikaõpetaja):  

– laste kehalise aktiivsuse aktiviseerimine;  

– töö lastega, kelle liigutuste koordinatsioon  

    on nõrk;  

– töö vähelaulvate lastega;  

Psühholoogilise abi  

    osutamine (psühholoog):  

– laste psüühilise seisundi  

    korrektsioon;  

– psühholoogiline abi  

    lastevanemate soovil.  

Eesti keele õpetamine  

    (eesti keele õpetaja):  

– mälu ja tähelepanu  

    arendamine;  

– hääldus ja keele kõla;  

– laste sõnavara suurendamine.  

    Individuaalsete õppe- ja kasvatustöö kavade  

    koostamisel lähtutakse lapse vajadustest.  

    tunnustatud käitumisnormidele. Vaba aega  

    kasutavad õpetajad loovtegevusteks ja last  

    arendavateks mängudeks. Tähtsal kohal on laste  

    sotsiaalsete oskuste arendamine ja väärtuste  

    kujundamine, et tänapäeva ühiskonnas hästi  

    toime tulla.

Viimati muudetud 21.02.2024