Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

"Hea alguse" metoodika Seli Lasteaias

"Hea alguse" metoodika Seli Lasteaias

1995. aastal avasime esimese Hea Alguse

metoodikal töötava rühma. Käesoleval ajal töötavad

meil juba 6 rühma selle metoodika järgi.

Kõik õpetajad ja õpetaja abid on läbinud vastavad

kursused.

Hea Alguse metoodikal õppe- ja kasvatustegevuse

korraldamise iseärasusteks on:

• arendava keskkonna loomisel laste

individuaalsete erisuste ja metoodika nõuete

arvestamine;

• perekonna aktiivne osalemine laste kasvatamises

ja õpetamises.

Hea Alguse rühmades saavad lapsed samaaegselt

mängida, õppida ja valida tegevusala. Rühma

inventar ning õppe- ja mänguvahendid asuvad

järgmistes tegevuskeskustes:

• liiv ja vesi,

• ehitus,

• looduslugu,

• kunst,

• kulinaaria,

• kirjandus,

• matemaatika,

• teater.

Õppetegevuste läbiviimisel

aitavad õpetajat

õpetaja abi ja lastevanemad.

Igapäevane

õppe- ja kasvatustöö

viiakse läbi vastavalt päevakavale

ning nädalaplaanile.

Päevakavas vahelduvad igapäevatoimingud,

laste vabad tegevused ja mängud

õpetajate poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevustega.

Õpetajad kujundavad lastes

õppima õppimise oskusi, koostööoskusi ning

suunavad lapsi käituma vastavalt ühiskondlikult

sisu ja õppekava omandamise tasemed.

Õppekava omandamise parameetrid on välja

töötatud "Koolieelse lasteasutuse riikliku

raamõppekava", meditsiininormide ja laste

ealiste näitajate alusel.

 

 

Hea Alguse metoodika, mida kasutatakse meie

lasteaias, omab mitmeid eeliseid:

• Lapse jälgimine õpetaja abi poolt 5 minuti

jooksul võimaldab parendada lapse elutegevust,

õigeaegselt rahuldada tema vajadusi,

näha muutusi arengus. Aasta jooksul teostatakse

4-5 jälgimist.

• Iga päev õpetajad kavandavad ja teevad individuaalset

tööd nende lastega, kes pole suutnud

omandada õppekava.

• Igal lapsel on oma portfoolio – lapse arengumapp.

• Arenguvestlused lastevanemate ja lastega

võimaldavad lastevanematel saada infot lapse

arengu kohta, koos pedagoogidega osaleda

lapse arengu ja käitumise korrigeerimises,

õigel ajal pöörata tähelepanu lapse ealisest

arengust kõrvalekaldumisele

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024