Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiast lahkumine - Seli lasteaed

Lasteaiast lahkumine - Seli lasteaed

Lasteaiast lahkumine toimub järgmiselt:

  • Lapse lasteaiast välja arvamise soovi korral esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse (.doc) enne lapse lahkumist.
  • Avalduses märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg kuupäevaliselt.  Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.
  • Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  • Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast.
  • Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepib kokku täiendava tähtaja võla tasumiseks.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale direktoriga kokku lepitud täiendava tähtaja möödumist, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
  • Vastu võetud 22.04.2015 nr 18. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

 

Viimati muudetud 29.05.2024