Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid Seli Lasteaias

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID 2021/2022õp.a.

 

1.Lasteaias tervist hoidva keskkonna loomine, laste ideede kujundamine tervislikust eluviisist. Laste kehalise aktiivsuse aktiveerimiseks igasugustes välitegevustes, aidates tugevdada immuunsüsteemi.

2. Aktiviseerida grupitegevuse kavandamist ja läbiviimist, lisades mänguvormid, kasutades "Persona Dolls" ja "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikaid, ", vija õpetajaskonna vanematega läbi ühine töö, kaasates nad haridusprotsessi.

3. Jätkata tööd projektiga „Eesti keel 3 korda nädalas / 3-s kord õues/, alates 3-aastastest lastest“, kaasates protsessi kogu Seli lasteaia tiimi, lapsevanemaid ja partnereid, kasutades erinevate õpetamismeetodite printsiipe.

4. Täiendada õppeprogrammi projektides: „Liikumise arendamine“, „Eesti keel“, „Mina ja keskkond”, „Laste väärtuste kujunemine“,  tagades maksimaalset rakendust kasvatamis ning harimis protsessi, uuendusmeelsust ja projektipõhist tegevust lasteaias lähtudes laste oskustest ning huvidest.

5. Aktiviseerida projektide „Roheline kool“ ja „Robotika“ tööd, kasutades innovaatilisi lähenemist, pidades silmas laste huve ning kasutada juurdepääsetavuse ja mitmekesisuse põhimõtet.

 

Viimati muudetud 22.03.2022