Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetegevuse tunniplaan 2021-2022. õppeaastal

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Tibuke”
sõimerühm
1,5-2,5 аastased

A-11

1.Muusika
9-00

2.Keel ja kõne

1.Mina ja keskkond
9-00

2.Liikumine1. Keel ja kõne
9-00

2. Kunst-(voolimine)

    

1.Matemaatika
9-00

2.Liikumine

 

   

1.Kunst-9-00

(joonistamine)

2.Liikumine

„Mõmmik”
sõimerühm
2-3 aastased

A-12

1.Keel ja kõne
9-00

2.Liikumine-
9-20

1.Muusika
9.15          

2.Matemaatika

  

1.Liikumine
9-00

2.Kunst -  (voolimine;
aplikatsioon-teisest poolaastast)

1.Muusika
9.15 

2. Keel ja kõne

3. Liikumine

    

1.Mina ja
keskkond
9-00      2.Kunst-(joonistamine)

   

„Mesilane”
sõimerühm
2-3 aastased

B-9

1.Liikumine-
9-00

 2.Kunst -  (voolimine;
aplikatsioon
teisest poolaastast) 

1.Keel ja kõne
9-00

2. Muusika
9.00

1.Mina ja
keskkond 9-00

2.Kunst
(joonistamine)

3.Liikumine

1.Matemaatika
9-00

2. Muusika
9.00

1.Liikumine
9-00

2. Keel ja kõne

„Pääsuke”
Vanem rühm
6-7aastased


B-8

Roheline kool

Värtuskasvatus lasteaias

1.Eesti keel
8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3. Kunst -   (voolimine)

4. Muusika
10.45

1.Matemaatika
9-00

2.Mina ja
keskkond

3.Kunst-(joonistamine)

4. Liikumine
11:20/õues/

1.Eesti keel
9-00, 9-30

2.Keel ja kõne

3. Muusika -
10.45

 4.Liikumine
15-00

 

1. Eesti keel
8-00, 8-30

2.Keel ja kõne

3.Keel ja kõne

4.Kunst -

 (aplikatsioon)

 

1.Matemaatika
9-00

2.Mina ja
keskkond

3.Liikumine
10-00

4.Tööõpetus
(käsitöö)

„Päevalill”
Vanem rühm
6-7 aastased


A-1

Roheline kool

Värtuskasvatus lasteaias Persona Dolls

1.Eesti keel
9-00, 9-30

2.Matemaatika


3.Mina ja
keskkond

4.Kunst-(voolimine)

Liikumine
15:00

1.Keel ja kõne
9-00

2.Muusika
10-25

3. Kunst
(joonistamine)

1.Eesti keel
8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3.Matemaatika


4.Liikumine
15-30

 

1.Keel ja kõne
9-00

2.Keel ja kõne.


3.Kunst
(aplikatsioon)

4.Muusika
10-25

 

1. Eesti keel
8-00, 8-30

2.Tööõpetus
(käsitoo)

3. Mina ja
keskkond

4.Liikumine
10-40

„Sinilill”
keskmine rühm 
A-3

Hea algus

Persona Dolls

Roheline kool

1. Muusika
9-00

2. Tegevuskes-
kused 1.Tegevuskes-
kused
9-00

2. Liikumine
9-20

3.Eesti keel
10:15

   

1. Muusika

   9-00

2. Tegevuskes-

   kused 

  

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine-

      9-30

3.Eesti keel

     10:00

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Eesti keel

     11:05

3. Liikumine

    tänaval

„Südameke”
keskmine
rühm  A-2

Hea algus

Kiusamisest vaba l/a

Persona Dolls

Roheline kool

1.Tegevuskes-kused 
9-00

2.  Eesti keel-
11.30 (õues)

3.Liikumine
15:30

1. Muusika
9.50

2.Tegevuskes-kused  

 

 

1.Tegevuskes-
kused  9-00

2. Eesti keel
10:10  

3.Liikumine       tänaval

1.Tegevuskes-kused 9-00

2. Muusika
9.50

3.Eesti keel
10-20

1.Tegevuskes-
kused  9-00

2.Liikumine-
9-40

 

„Südameke”
noorem rühm
B-6

Hea algus

Kiusamisest vaba lasteaed

Väärtustavatus l/a

Roheline kool

1.Tegevuskes-kused 9-00

2. Eesti keel
11:00 (õues)

3. Liikumine
16.00

1.Tegevuskes-
kused 9-00

2.Muusika
9-30


 

1.Tegevuskes-
kused 9-00

2.Eesti keel
11-40

3.Liikumine    tänaval

1.Tegevuskes-kused 
9-00

2.Muusika
9-30


 

1. Tegevuskes-kused  

2. Liikumine-
9-20  

3. Eesti keel
11-40  

„Siilike"
vanem rühm
B-5

Hea algus

Roheline kool

Värtuskasvatus l/a

Persona Dolls

1.Tegevuskes-
kused
9-00

2. Muusika
10.15

1.Eesti keel-
8:00; 8:25

2.Tegevuskes-kused

3. Liikumine
9:45

4. Eesti keel ja muusika 15-00

1.Tegevuskes-kused 9-00

2. Muusika
10.15

3.Liikumine
tänaval

1.Eesti keel
9 :00, 9:25

2.Tegevuskes-kused  

3.Liikumine
10-10

1. Eesti keel9-00; 9-25

 2.Tegevuskes-kused „Lepatriinu”
A-4
noorem rühm

Hea algus

Kiusamisest vaba l/a

Roheline kool

1. Muusika
8.40

2.Tegevuskes-kused  

3. Eesti keel
11-15 (õues)

1.Liikumine-
9-00

2.Tegevuskes-kused  

3. Eesti keel
11-40

1.Muusika
8.40  2.Tegevuskes-kused  

3. Liikumine    tänaval

1.Liikumine-
9-00

2. Tegevuskes-kused

3.Eesti keel
11:40  

1. Tegevuskes-kused 9-00

2.Liikumine    tänaval

„Päike”  
B-7
vanem rühm

Hea algus

Roheline   kool

Kiusamisest vaba l/a

1.Tegevuskes-
kused
9-00

2.Muusika
9.30

3. Eesti keel
10-00,10-25

 

1.Eesti keel-
9-00; 9-25. 

2.Tegevuskes-kused


 

1.Tegevuskes-
kused
9-00

2. Muusika
9-30

3. Eesti keel ja muusika 
15-00

4. Liikumine   16-00

 

1.Tegevuskes-kused

2. Liikumine
11.20(õues)

1 Tegevuskes-kused 9-00

2.Eesti keel
10:00, 10:25

 3.Liikumine    tänaval

Viimati muudetud 22.03.2022