Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seli Lasteaia arengukava

Seli Lasteaia arengukava

Tallinna Seli Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise korra. Tallinna Seli Lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, Tallinna arengukavast, Tallinna Haridusameti prioriteetidest, Lasnamäe linnaosa arengukavast ja lasteaia peamistest eesmärkidest. Arengukava koostamine toimus demokraatliku protsessina, väljatöötamisel osales kogu lasteaia personal, õpetajad, lastevanemad ja hoolekogu liikmed sisehindamise ja arengukava töörühma kaudu. Tulemuste analüüsimiseks ja eesmärkide seadmiseks on kasutatud erinevaid meetodeid: küsitlusi (õpetajad ja lastevanemad), statistilisi analüüse, SWOTanalüüsi.

 

Viimati muudetud 09.05.2024