Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seli Lasteaia missioon, visioon ja väärtused

Seli Lasteaia missioon, visioon ja väärtused

logo.png

Tallinna Seli Lasteaia asutajaks on Tallinna Linnavalitsus ning lasteaed tegutseb Tallinna Haridusameti haldusalas. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus põhineb Haridusministeeriumi 29. mai 2008.a. määruse nr. 87 „Alushariduse raamõppekava“, Tallinna Seli Lasteaia arengukava ja õppekava alusel. Tallinna Seli Lastead on Tallinna 169. Lastepäevakodu õigusjärglane. Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles.

Visioon

Tallinna Seli Lasteaed on koostööle avatud, lapsesõbralik ja turvaline, tervislikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi väärtustav lasteasutus.

Missioon

Tallinna Seli Lasteaed-lapse individuaalsusega arvestades luua kindel vundament toimetulekuks edasises elus.

Põhiväärtused:

 • POSITIIVSUS – meeldiv, sõbralik ja hubane õhkkond
 • KAASAEGSUS – loovus, väärtuskasvatus projekti tegevuse kaudu
 • USALDUS – usalduse säilitamine laste, vanemate ja lasteaia töötajate vahel
 • AVATUS – uued ideed, kaasaegsed õppe- ja kasvatusmeetodid ning õppevahendid
 • KOOSTÖÖ – huvigruppide soovide ja ettepanekutega arvestamine
 • KESKKOND – kaasaegne, meeldiv ja turvaline õpi- ja töökeskkond
 • TERVIS – tervislikud eluviisid, mitmekesised liikumisvõimalused ja tervislik toit
 • Suhestumine looduse, kõige elavaga
 • Töine tegevus rühmas, lasteaia maa-alal jne.

Seli Lasteaia lühiajalugu

Lasteaed avati Tallinnas, Lasnamäel. 1987. aastal sõime- ja eelkooliealiste laste jaoks. Projektvõimsuseks oli kavandatud 12 rühma (4 sõime- ja 8 aiarühma).

17. novembril 1999. a. nimetati lasteaed ümber Tallinna Seli Lasteaiaks. Praegu on lasteaias 3 sõimerühma ja 8 aiarühma.

Alates 1995. aastast töötab lasteaed edukalt Hea Alguse metoodika järgi. Käesoleval ajal  tegutseb juba  6 rühma selle metoodika järgi. Terve ja loominguline õhkkond soodustab Seli lasteaias käivate laste harmoonilist täisväärtuslikku arengut ja vaimset kasvu.

Lasteaias on kujunenud oma traditsioonid:

 • Teadmiste päev;
 • Sõprussidemed Tallinna Priisle Lasteaiaga;
 • Sõprusõhtud Tallinna Mustakivi Lasteaiaga;
 • Mardipäeva tähistamine;
 • Kadripäeva tähistamine;
 • Vastlapäev;
 • Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine;
 • Laste sünnipäevad;
 • Avatud uste päevad;
 • Peod koos lastevanematega;
 • „Tere, sügis!“;
 • „Isa, ema ja mina - spordipere“;
 • Uusaastaüritused;
 • Laulupidu;
 • „Tere, kevad!“;
 • Kontsert emadepäeva puhul;
 • Teatrinädal;
 • Õppemängud ja vestlused liiklusinspektoriga;
 • Lasnamäe spordipäev;
 • Igaaastane lasteaia lõpuball;
 • Lastekaitsepäev;
 • Lasteaia juubeli tähistamine.

 

Viimati muudetud 21.02.2024