Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Seli Lasteaia missioon, visioon ja väärtused

logo.png

Tallinna Seli Lasteaia asutajaks on Tallinna Linnavalitsus ning lasteaed tegutseb Tallinna Haridusameti haldusalas. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus põhineb Haridusministeeriumi 29. mai 2008.a. määruse nr. 87 „Alushariduse raamõppekava“, Tallinna Seli Lasteaia arengukava ja õppekava alusel. Tallinna Seli Lastead on Tallinna 169. Lastepäevakodu õigusjärglane. Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles.

Visioon

Tallinna Seli Lasteaed on koostööle avatud, lapsesõbralik ja turvaline, tervislikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi väärtustav lasteasutus.

Missioon

Tallinna Seli Lasteaed-lapse individuaalsusega arvestades luua kindel vundament toimetulekuks edasises elus.

Põhiväärtused:

 • POSITIIVSUS – meeldiv, sõbralik ja hubane õhkkond
 • KAASAEGSUS – loovus, väärtuskasvatus projekti tegevuse kaudu
 • USALDUS – usalduse säilitamine laste, vanemate ja lasteaia töötajate vahel
 • AVATUS – uued ideed, kaasaegsed õppe- ja kasvatusmeetodid ning õppevahendid
 • KOOSTÖÖ – huvigruppide soovide ja ettepanekutega arvestamine
 • KESKKOND – kaasaegne, meeldiv ja turvaline õpi- ja töökeskkond
 • TERVIS – tervislikud eluviisid, mitmekesised liikumisvõimalused ja tervislik toit
 • Suhestumine looduse, kõige elavaga
 • Töine tegevus rühmas, lasteaia maa-alal jne.

Seli Lasteaia lühiajalugu

Lasteaed avati Tallinnas, Lasnamäel. 1987. aastal sõime- ja eelkooliealiste laste jaoks. Projektvõimsuseks oli kavandatud 12 rühma (4 sõime- ja 8 aiarühma).

17. novembril 1999. a. nimetati lasteaed ümber Tallinna Seli Lasteaiaks. Praegu on lasteaias 3 sõimerühma ja 8 aiarühma.

Alates 1995. aastast töötab lasteaed edukalt Hea Alguse metoodika järgi. Käesoleval ajal  tegutseb juba  6 rühma selle metoodika järgi. Terve ja loominguline õhkkond soodustab Seli lasteaias käivate laste harmoonilist täisväärtuslikku arengut ja vaimset kasvu.

Lasteaias on kujunenud oma traditsioonid:

 • Teadmiste päev;
 • Sõprussidemed Tallinna Priisle Lasteaiaga;
 • Sõprusõhtud Tallinna Mustakivi Lasteaiaga;
 • Mardipäeva tähistamine;
 • Kadripäeva tähistamine;
 • Vastlapäev;
 • Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine;
 • Laste sünnipäevad;
 • Avatud uste päevad;
 • Peod koos lastevanematega;
 • „Tere, sügis!“;
 • „Isa, ema ja mina - spordipere“;
 • Uusaastaüritused;
 • Laulupidu;
 • „Tere, kevad!“;
 • Kontsert emadepäeva puhul;
 • Teatrinädal;
 • Õppemängud ja vestlused liiklusinspektoriga;
 • Lasnamäe spordipäev;
 • Igaaastane lasteaia lõpuball;
 • Lastekaitsepäev;
 • Lasteaia juubeli tähistamine.

 

Viimati muudetud 15.05.2019