Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seli Lasteaia õppetöö korraldus

Seli Lasteaia õppetöö korraldus

Seli lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse sisu ning korraldus

 

1. Õppeaasta

Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini.

Aktiivne õppeperiood toimub 1 septembrist-31.maini.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja põhirõhk on mängulistel õuestegevustel. Rühma õppe- ja kasvatustöö päevikutesse lastega läbiviidud tegevused kogu õppeaasta jooksul, ka suveperioodil õppetegevuste välisel ajal ja suvistes valverühmades.

Lasteaed on avatud 7.00-19.00-ni.

Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles.2.  Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Tallinna Seli Lasteaia õppekava. Õppekava koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (Vabariigi valitsuse määrus nr.87, 29.mai 2008.a.)

Õppekasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Iga õppeaasta alguses koostavad õppealajuhataja koostöös rühmaõpetajate, muusika-, eesti keele  ja liikumisõpetajatega Tallinna Seli Lasteaia õppeaasta tegevuskava.

Tegevuskava uuendused ja muudatused tulenevad eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest. Aasta tegevuskava kinnitab lasteaia direktor.

Aasta tegevuskavas tuuakse välja järgmised punktid:

 • Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid;
 • Õppe- ja kasvatustöö põhisuunad;
 • Õppeaasta ettevõtmiste plaan;
 • Laste arengu toetamine;
 • Tallinna Seli Lasteaia lasteajaõpetajate täiendkoolitus;
 • Koostöö sidusgruppidega;
 • Pedagoogilise nõukogukoosolekute plaan;
 • Tallinna Seli La pedagoogiline personal;
 • Rühmade tunniplaan.

 

3. Rühmade päevakava

Tegevus

1-2   a.

2-3   a.

3-4   a.

4-5   a.

5-6   a.

6-7   a.

Laste saabumine lasteaeda,   vabad tegevused, hommikvõimlemine

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

Hommikusöök

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

Õppetegevused

9.00-9.30

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-10.20

9.00-10.30

9.00-11.15

Ettevalmistus jalutuskäiguks,   jalutuskäik

9.30-9.50

9.50-11.00

9.50-10.15

10.15-11.15

10.00-11.35

10.30-12.10

10.40-12.20

11.05-12.35

Jalutuskäigult tulemine,   ettevalmistus lõunaks

11.00-11.30

11.15-11.35

11.35-12.10

12.10-12.20

12.20-13.00

12.35-12.45

Lõunasöök

11.30-12.00

11.35-12.05

12.10-12.40

12.20-12.50

12.30-13.00

12.45-13.15

Lõunauinak

12.00-15.00

12.05-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.15-15.00

Ärkamine, õhu- ja   veeprotseduurid

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

Oode

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

Vabad tegevused, mängud,   õppetegevused

16.00-16.40

16.00-16.40

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

Ettevalmistus jalutuskäiguks,   jalutuskäik

16.40-18.00

16.40-18.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest- lähemalt kaugemale, ükslikult üldisemale.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks seab õpetaja õppeaasta üldeesmärgid, milles kajastuvad laste üldoskused:

-mänguoskused;

-tunnetus- ja õpioskused;

-sotsiaalsed oskused;

-enesekohased oskused.

 

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostavad õpetajad nädalaplaani.

Õppekasvatustegevused, valdkonnad ja teemad on omavahelises seoses. Rühma õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

 

Õppetegevuste üldine arv nädalas

 

1-2   a.

2-3   a.

3-4   a.

4-5   a.

5-6   a.

6-7   a.

Mina ja keskkond

1

1

1

1

2

1

Keel ja kõne

2

2

2

3

3

4

Matemaatika

1

1

1

1

2

2

Liikumine

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Muusika

2

2

2

2

2

2

Kunst

 

 

 

 

 

 

-          Voolimine

1

1

1

1

1

1

-          Joonistamine

1

1

1

1

1

1

-          Aplikatsioon/konstruerimine

0/1

1

1

1

1

1

-          Tööõpetus

0

0

1 kord kuus

1

1

1

Eesti keel

0

0

2

2

2

3

 

Märkused:

 1. 1-3 aastaste laste õppetegevused kestavad 10-15 minutit, 3-5 aastaste laste õppetegevused kuni 25 minutit, 5-6 aastaste laste õppetegevused 30 minutit ning 6-7 aastaste laste õppetegevused kuni 35 minutit.
 2. 1-3 aastaste laste õppetegevuste arv päevas ei tohi ületada 2 õppetegevust, 3-6 aastaste laste jaoks 3 õppetegevust ning 6-7 aastaste laste jaoks 4 õppetegevust.

Rühma õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi turvalises, esteetilises ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas, rakendatakse õuesõppimise võimalusi.

 

Viimati muudetud 21.02.2024