Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seli Lasteaia teenuste hinnad

Seli Lasteaia teenuste hinnad

Lasteaiatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (1.jaanuarist 2024 on kuutasu alammääraks täistööajaga töötamisel 820 eurot).

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Lähtudes Tallinna Haridusameti käskkirjast 27.12.2023 nr HA-4/118, on 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr järgmine:

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 2024. aastal  100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus).

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Lasteaia arved saadetakse osutatud vanematega e-posti aadressile. Lapsevanem on kohustatud maksma lasteaiatasu vastavale arveldusarvele määratud tähtpäevaks.

 

Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord). Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.
Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab  lasteaed  hoolekogu ettepaneku alusel. 

Tallinna Seli Lasteaias on lapse toidu päevamaksumus:

sõimerühmas 2.70 EUR päev
aiarühmas 3.00 EUR päev
 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

 

Ruumide rent

Soovi korral on võimalik rentida Tallinna Seli Lasteaia ruume tunnihinna alusel. Ruumide tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08.juunist 2010 nr 1-2/319 . Ruumide rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel sõlmitav rendileping.

Tallinna Seli Lasteaias on võimalik rentida järgmisi ruume:

  • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks 6,00 eurot 
  • Kabineti kasutamine 4,00 eurot

 

 

Viimati muudetud 09.05.2024