Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seminar "Üle lävepaku"

Seminar "Üle lävepaku"

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas 15. märtsil 2016 seminari "Üle lävepaku".  Seminaril käsitleti Tallinna ligipääsetavuse temaatikat ja puudega inimeste õigust võrdsele kohtlemisele. Lisaks tutvustati 2015/2016 uuringut puuetega tallinlaste toimetuleku ja neile suunatud teenuste kättesaadavuse kohta, uuenduslikke teenuseid Tallinna puudega inimeste hoolekandes ning Astangu Kutserehabilitatasioonikeskuse koordineeritavat ERFi meedet, mis toetab erivajadustega inimeste eluaseme füüsilist kohandamist.

Puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring – Kai Maasoo, Saar Poll OÜ

Ligipääsetavuse tegevuskava –   Jüri Järve, Marina Runno, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine – Mare Naaber, Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskus

Puudega inimese võrdne kohtlemine – Liisa Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Esmahaigestunud noorte toetusprogramm Iru noortemajas – Merike Otepalu, Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Omastehooldaja asendusteenus Tallinnas – Jaanika Luus, MTÜ Koduhoolduskeskus   Certis

Eesti Töötukassa uued teenused 2016 – Maarja Reinsalu, Töötukassa

Viimati muudetud 21.02.2024