Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eriõppe võimalused lasteaias

Lapse individuaalne toetamine 

  • Pedagoogid kohandavad vajadusel õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse lasteaed14.jpgjärgi.
  • Lapsele tagatakse vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi.
  • Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitusrühmas koos teiste lastega või sobivas erirühmas.

Lasteaias Sinilill töötavad  vene õppekeelega 2 sobitusrühma ja 2 tasandusrühma, kuhu lapsed suunatakse SA Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kaudu komisjoni kaudu (Põhja-Eesti Rajaleidja keskusTallinn ja Harjumaa

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Erirühma taotlus 

 

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:

Aadress: Maakri 23a

10145 Tallinn

Telefon: 58860701

e-post: pohjaeesti@rajaleidja.ee

Rohkem infot: www.rajaleidja.ee/pohjaeesti

Viimati muudetud 29.04.2019