Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Missioon, visioon, väärtused

 Visioon

Meie lasteaed on lapsesõbralik maja, kus lastel silmad säravad, kuslasteaed2.jpg töötab loominguline personal ning kus lapsed saavad mängides kooliks vajaliku ettevalmistuse.

 Mission

  • Meie lasteaias on terved, õnnelikud, uudishimulikud ja tegutsemishuvilised lapsed.
  • Lasteaed ja perekond  tegutsevad käsikäes, et lapsel oleks täisväärtuslik ja rõõmus lapsepõlv ning vajalik kooliks ettevalmistus.
  • Lasteaed toetab integreerumist Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja kultuuri töötajatele, lastele ja lastevanematele.

Põhiväärtused

  • Usaldus – usalduslikud suhted personali, laste ja lastevanemate vahel.
  • Avatus- lasteaia tegevus on avatud perele.
  • Tervis – lasteaias laste ja personali ohutuse ja turvalisuse tagamine.
  • Sõbralikkus – heatahtlikud suhted laste, lastevanemate ja personali vahel.
  • Innovaatilisus – õpetajate valmidus võtta vastu uuendusi ja neid oma töös rakendada.
  • Loomingulisus – looval õpetajal on loomingulised ja andekad lapsed ja lapsevanemad.

 

 

Viimati muudetud 25.04.2019