Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Peamised eesmärgid 2021/2022 õppeaastaks

Lasteaia „Sinilill“ peamised eesmärgid 2021/2022 õppeaastaks.
Töö eesmärk: õppe- ja kasvatustegevuse ülesehitus, planeerimine ning läbiviimine toimub integreeritud õpetuse põhimõttel, milles on kaasatud tänapäeva erinevad haridustehnoloogia võimalused, mis soodustavad koolieelikute aktiivsuse, iseseisvuse, algatusvõime ning kriitilise mõtlemise oskuse arengut. 
Ülesanded:
  • Rakendada kõikide olemasolevate tervist edendavate ning tervist säästvate tehnoloogiate kasutamist laste tervise tugevdamiseks ning parandamiseks, kujundades koolieelikutes ettekujutuse tervislikust eluviisist ja eluohutuse alustest.
  • Äratada lastes huvi õppimise vastu ning soodustada lapse arengu toetamist tehnoloogiaga rikastatud õpitegevuste abil. Toetada kognitiivsete oskuste arengut, märgata iga lapse intellektuaalset ja loomingulist potentsiaali ning kasutada lapsest lähtuva õpikäsitluse. 
  • Toetada erivajadustega laste arengut, kasutades kõiki olemasolevaid vahendeid.
  • Erinevate koostöövormide rakendamine ning arendamine, soodustamaks paremat konstruktiivset koostöövõimalust ja suhtlemist pedagoogide ja vanemate vahel, mis omakorda tagab lapse terviklikku arengut.

Viimati muudetud 02.12.2021