Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Peamised eesmärgid 2022/2023 õppeaastaks

 

Ülesanded:
 
  1. Rakendada kõikide olemasolevate tervist edendavate ning tervist säästvate tehnoloogiate kasutamist laste tervise tugevdamiseks ning parandamiseks, kujundades koolieelikutes ettekujutuse tervislikust eluviisist ja eluohutuse alustest.
  2. Tõhustada eesti keele kui teise keele õpet, lõimides kõikide teiste tegevuste ning valdkondadega.
  3. Laste kognitiivsete oskuste arendamiseks õppe – ja kasvatustöös rakendatakse  projektõppe elemente, soodustatakse lapse arengu toetamist tehnoloogiaga rikastatud õpitegevuste abil ning lõimitakse ka keskkonna tundmaõppimisega. 
  4. Edendada lastevanemate, koolide ning lasteaia vahelist suhtlemist, meeskonnatöö tulemuslikkuse tõstmiseks.
 

Viimati muudetud 07.09.2022