Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sisekorraeeskiri

Sisekorraeeskiri

KÜLASTUSAEG JA TEENUSTE EEST TASUMINE

Inglise Kolledži Spordihoone on avatud E - R 7.00 – 23.00 ning L ja P 9.00 – 21.00

 • Ujula  on avatud tööpäevadel:

07.00 – 09.00 äriline kasutusaeg;

09.00 – 16.00 Tallinna Inglise Kolledž ning teised haridusasutused;

16.00 – 19.00 spordiklubid;

19.00 – 23.00 äriline kasutusaeg.

Ujula on avatud puhkepäevadel:

09.00 – 21.00 äriline kasutusaeg, spordiklubid.

 • Suur saal on avatud tööpäevadel:

08.00 – 16.00 Tallinna Inglise Kolledž ning teised haridusasutused;

16.00 – 19.00 spordiklubid;

19.00 – 23.00 äriline kasutusaeg.

Suur saal on avatud puhkepäevadel:

09.00 – 21.00 äriline kasutusaeg, spordiklubid.

 • Väike saal on avatud tööpäevadel:

08.00 – 16.00 Tallinna Inglise Kolledž ning teised haridusasutused;

16.00 – 19.00 spordiklubid;

19.00 – 23.00 äriline kasutusaeg.

Väike saal on avatud puhkepäevadel:

09.00 – 21.00 äriline kasutusaeg, spordiklubid.

Inglise Kolledži Spordihoonel on õigus eelpool nimetatud kasutusaegu muuta. Sissepääs spordihoonesse lõpeb tööpäevadel kell 22.00 ja nädalavahetustel kell 20.00.

Ujulast tuleb väljuda ja saalis sportimine lõpetada tööpäevadel kell 22.30 ja nädalavahetustel 20.30. Autoga tuleb territooriumilt väljuda enne maja sulgemist.

ÜLDINE (äriline kasutusaeg)

 • Sisenenud spordihoonesse, osta administraatorilt vastavalt hinnakirjale ja oma soovile pilet ning säilita see külastusaja lõpuni.

 • Sooduspileti ostmisel esita kehtiv soodustust tõendav dokument.

 • Perepiletiga pääsevad ujulasse 2 täiskasvanut ja nende kuni 19 aastat (k.a) vanad lapsed.

 • Kuni 7 aastased (k.a) pääsevad spordihoonesse ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga (ujulas peab täiskasvanu olema vees koos lapsega), kes vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest.

 • Ukse avab administraator.

 • Parkimine spordihoone territooriumil ärilisel kasutusajal on võimalik vabade kohtade olemasolul ja ainult treeningu ajaks (alates 30 min enne treeningu algust kuni spordihoonest lahkumiseni). Teistel aegadel ei ole territooriumil parkimine võimalik. Autoga territooriumile sisenemiseks Pärnu mnt-lt vajutage sissesõidu juures oleval paneelil kutsungi nuppu ning teavitage täpselt ja selgelt, mis põhjusel soovite siseneda. Territooriumilt väljumiseks Estonia pst poole vajutage tõkkepuu juures olevat nuppu. Tõkkepuu avab administraator.

 • Liikluskorraldus spordihoone territooriumil on ühesuunaline: sissesõit maja eest Pärnu mnt poolt, väljasõit maja tagant Estonia pst poole.
 • Autoga tuleb territooriumilt lahkuda kohe pärast treeningu lõppu.
 • Tööpäevadel ei ole hommikusel külastusajal territooriumil parkimine võimalik!
 • Jälgi spordihoones olevaid viitasid ja märke ning leia üles rõivistud ja spordisaalid. Administraatori suunamisel kasutada ainult tema poolt nimetatud rõivistut.

 • Riietusruumis vali vaba  kapp. Kapi saate lukustada 1eurose mündi abil, mis tuleb asetada kapiukse küljes olevasse pilusse. Ukse avamisel münt tagastatakse. Võtmed asuvad kapi eest ning külastuse lõppedes jätke võti kapi ette.

 • Ärge viige võtit spordihoonest välja. Selle kadumisest teatage kohe valvetreenerile või administraatorile.

 • Spordihoone administratsioon ei vastuta rõivistutesse jäetud väärtesemete eest!

 • Dokumendid, raha ja muud väärtuslikud esemed on võimalik jätta administraatori juures olevasse hoiukappi.

 • Spordihoones liigu rahulikult.

 • Rühmatreeningutest osavõtmiseks teha eelnevalt broneering. Kui mingil põhjusel pole võimalik treeningust osa võtta, siis tühista broneering.

 • Spordihoones on alkohoolses ja narkootilises joobes viibimine ja alkohoolsete jookide tarbimine ning suitsetamine rangelt keelatud! Teenindaval personalil on õigus kaasa toodud kange alkohol konfiskeerida ning paluda iseendale ja teistele ohtlikul või külastajaid tülitaval alkoholijoobes isikul spordihoonest lahkuda.

 • Inglise Kolledži Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.

 • Ära jäta spordihoones prügi vedelema.

 • Heade käitumistavade eiramisel tekkinud õnnetuse tagajärgede eest vastutab õnnetuse põhjustaja.

 • Spordihoone personalil on õigus majakorra ja juhiste mittetäitmise korral pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvituseta peatada.

UJULA MEELESPEA

 • Kõik ujula külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on ujula kasutamiseks piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund. Vähestest kehalistest võimetest ja terviseriketest põhjustatud õnnetuste puhul vastutab külastaja ise. Laste eest vastutavad nende saatjad.

 • Ujumismütsi kasutamine on kohustuslik.

 • Pärast riietumist võta pesemisvahendid ja rätik, sulge korralikult kapp ja võta võti kaasa.

 • Enne ujumist ja/ või pärast sauna pese ennast pesemisvahenditega ja ilma ujumisriieteta. Soovitav on pesta ka pärast ujumist. Kuivata ennast enne riietusruumi sisenemist.

 • Basseinis on dušigeeli ja šampooni kasutamine keelatud.

 • Ujumiseks kasuta ainult ujumistrikood või ujumispükse. Soovitav on ujulas kanda plätusid. Šortsides ujumine ei ole lubatud. Väikelastel tuleb kasutada spetsiaalset ujumismähet.

 • Radadel ujudes hoia parempoolset liiklust ja arvesta teiste samal rajal olijatega.

 • Jälgi radade märgistust. Suhtu tähelepanelikult treening- ja rühmatundidesse, ära uju nende radadel.

 • Ära uju risti üle radade. Rada vaheta rajapiirde alt läbi ujudes.

 • Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud.

 • Ujula põrand on libe. Jooksmine ujulas on keelatud.

 • Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mida küsige valvetreenerilt. Suhtuge ujula tarvikutesse heatahtlikult ning tagastage need peale kasutamist valvetreenerile.

 • Vette hüppamine on lubatud ainult basseini otstes selleks ettenähtud ajal ja instruktori juuresolekul.

 • Halva enesetunde korral puhka või palu abi valvetreenerilt.

 • Inglise Kolledži Spordihoones on ühissaun. Kasuta sauna minnes rätikut.

 • Leili viska mõõdukalt, arvestades ka teiste saunalistega.

 • Saunas on mee, soolade ja teiste taoliste vahendite kasutamine keelatud.

 • Duširuumides on juuste värvimine ja raseerimine rangelt keelatud.

 • Küsimuste tekkimisel pöörduge valvetreeneri või administraatori poole.

SISEKORD SPORDISAALIDES

 • Tule spordihoonesse õigeaegselt (umbes 15 minutit enne treeningu algust), mitte liiga vara, et vältida riietusruumides ülerahvastatust.

 • Kasutage ettenähtud riietusruumi.

 • Spordisaalides on välisjalanõudes käimine keelatud. Sportimine toimub ainult sobivates rõivastes ja jalatsites. Kasutada on lubatud vaid heleda tallaga spordijalatseid.

 • Kontsaga tantsukingade kasutamine ei ole lubatud.

 • Spordihoone inventari kasutades suhtu neisse heaperemehelikult ning aseta pärast kasutamist oma kohale tagasi.

 • Tehnika riketest teatage kohe administratsiooni.

 • Rikutud ruumidest ja vahenditest teatada administraatorile ja vajadusel kanda materiaalset vastutust.

 • Väikeses saalis olge peeglite läheduses ettevaatlikud.

 • Vigastuste korral on võimalik administraatorilt saada esmaabivahendeid.

 • Spordisaalis korraldatavatest võistlustest teavitada ette vähemalt 7 päeva varem.

KOOLITUNNID JA RÜHMATREENINGUD

 • Koolitundides olevate õpilaste ja teiste lastetreeningutest osavõtvate laste ja nende turvalisuse eest vastutab nende saatja, treener või õpetaja.

 • Õpetajad koordineerivad õpilaste liikumist spordihoone ja koolimaja vahel, samuti nende tegevust riietusruumides.

 • Juhul, kui lapsed rikuvad korda või lõhuvad Inglise Kolledži Spordihoone vara, fikseeritakse see kirjalikult.

 • Treeningrühmade õpilased/ lapsed kasutavad vaid neile ettenähtud riietusruume.

 • Õpilased võivad spordisaalides ja ujulas viibida vaid õpetaja/treeneri juuresolekul ja spordihoonega kooskõlastatult.

 • Ujulas ei ole õpilastel/ lastel järelvalveta viibimine lubatud.

 • Sauna kasutamine ei ole üldjuhul lubatud (eelneval kokkuleppel spordihoone juhatajaga).

 • Rühmatreeningud viiakse läbi vastavalt kehtestatud treeningplaanile.

 • Treener saabub vähemalt 15 minutit enne treeningu algust.

 • Treener  teavitab kliente kehtivatest sisekorraeeskirjadest ja järgib nende täitmist.

 • Treener hoiab puhtust ja korda treeningsaalis.

 • Treener täidab ühekordseid ülesandeid, mis on seotud klientide parema teenindamisega.

 • Traumade ja vigastuste puhul annab treener esmaabi ning teavitab vajadusel spordihoone administraatorit.

Viimati muudetud 18.03.2024