Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suve ootuses

Head lapsevanemad! Sitsi Lasteaed on kollektiivpuhkusel alates 1. juuli – 31. juuli 2022.a. Oleme taas avatud 01.08.2022.a.

Asenduslasteaia soovist teavitage palun rühmaõpetajat. Lasteaia asenduskohta pakume liitrühmas (4-7a) Pääsupesa Lasteaias (Puhangu 57). Asenduslasteaia koha saamine toimub avalduse alusel. Küsimuste, selgituste kohta pöörduge rühmaõpetaja poole.

Töölepingu seaduse § 69 punkt (7) lg 3 alusel. Teil on õigus saada põhipuhkust ajavahemikus millal lasteaed on kinni (alus: kollektiivpuhkus). Vastavat tõendit väljastab lasteaia õppalajuhataja Olga Glazunova e-mail:  oppeala@sitsi.edu.ee  tel.6019638.

Suveperioodil (juuni, august) lasteaia rühmad on komplekteeritud vastavalt töötajate puhkusegraafikule ja kooliminevate laste arvust.

Sitsi Lasteaia juhtkond 

......................................................................................................................................

Уважаемые родители!

Детский сад Sitsi будет закрыт на время коллективного отпуска с 1 по 31 июля 2022 года. Мы откроемся снова 01.08.2022.

Если Вашему ребёнку необходимо место в детском саду сообщите об этом учителю группы. Предлагаемое место будет в смешанной группе (4-7 лет) детского сада Pääsupesa (Puhangu 57). Место в детском саду Pääsupesa предоставляется на основании заявления от родителя. При наличии вопросов и разъяснений обращайтесь к учителям группы.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 69 Закона о трудовом договоре, Вы имеете право на ежегодный отпуск в период, когда детский сад закрыт (основание: коллективный отпуск детского сада). Соответствующую справку для вашего работодателя Вы можете получить у завуча детского сада Ольги Глазуновой тел. 6019638, e-mail: oppeala@sitsi.edu.ee

В летний период (июнь, август) группы детского сада формируются в соответствии с графиком отпусков персонала и количеством детей, уходящих в школу.

Администрация детского сада Sitsi Lasteaed