Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Digimaailm

Digimaailm

Muutuvas keskkonnas on programmerise algoskused vajalikut juba varases eas. Lasteaia õpetajat leiavad, lapse IT alaseid oskusi on vaja toetada igakülgselt. Meie õpetajad on väga motiveeritud laste arendamiseks IT vallas. Jätkame tegevusi meie rahvusvaheliste partneritega, kusjuures saame edaspidi ka anda ülevaadet meie IT oskustest ja rakendustest. Kõikide olemasolevate robotitega osaleme ragvusvahelisel CODEWEEK-il, lõimide kõiki õpivaldkondi. Uued robotid on mõeldud erinevate laste vanuse kasutamiseks: Cubetto robot - alates kolmandast eluaastast, toetab lapse oskus orienteeruda tasapinnal, võimaldab õppida värvusi. Aitab seostada ümbritseva keskkonda, matemaatika, keel ja kõne valdkondi lõimida. Teha erinevad mõisted lastele arusaadavamaks. Qobo robot - on olemas meie lasteaias ja soovivad õpetajad seda rohkem kasutada eesti keele õppe toetamiseks. Footoni Hev komplekt - on mõeldud toetamiseks meie pervasiivse häiretega lastele, aitab parandada tähelepanu ja keskendusvõimet. Intelino Nutirong - julgustab kasutama loovat mõtlemist, arendab programmerimisoskusi ja viib õpilased mängulisel teel MATIK õppesse. Nooremad hakkavad kasutama nutirongi juhtimiseks ajakava järgi sõitmiseks ekraanivaba programmerimist ning lihtsamat rakendust rongirajal. Robo Wunderkind Education Kit - aitab arendada laste kognitiivseid oskusi ja kaasata neid tehnoloogia tundmaõppimisse. Aasta jooksul kõikide robotita kasutamisel koostatakse tunnikava, seostes nädala teematega.
Eesmärgid: 1. õpilaste digipädevuse arendamine 2. õpetajate digioskuste arendamine 3. HEV laste toetamine digipädevuses
Tulemused: Lasteaias on läbi töötatud tegevuskava IT valdkonnas, kus õpetajad ja lapsed saavad uusi teadmisi, oskusi ja praktiseerivad neid oma töös/tegevuses. Lapsed on konkurentsivõimelisene ja on omandanud programmerimise alus teadmised. Õpetajad on motiveeritud ja päädevad IT valdkonnas
Toetuse summa: 2 626 euro
digimaailm.jpg

Viimati muudetud 02.06.2023