Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Dokumendiregister

Lasteasutuse avalikud dokumendid on leitavad Eesti koolide haldamise infosüsteemis (EKIS*)

DOKUMENDIREGISTER

 Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS) on suunatud kõigile haridusasutustele, mis on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS). EKIS sisaldab dokumendihalduse, finantsarvestuse, personalihalduse, varahalduse, raamatukogu, kooli töö, intraneti ja kommunikatsioonimooduleid ning on liidestatud DVK ja avaliku veebiga võimaldades koolidel täita kõiki dokumendihaldusega seotud nõudeid.

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia asjajamiskord asub siin.

Viimati muudetud 09.12.2022