Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamise

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamisest
  1. Korruptsiooni eest vastutav isik     Irina Tumanova           e-mail: direktor@sobrakese.edu.ee   tel. +372  6520394, + 372 55967629
  2. Töökohad, millega kaasneb ametiseisund  käskkiri 05.04.2023 nr 1-2/3
  •    Irina Tumanova  - direktor
  •    Nelli Kutasevitš – majandusjuhataja
  •    - õppealajuhataja                     

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.   
Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on  lasteaiadirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni.
Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele tuleb majanduslike huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest ning edaspidi  iga aasta 31. maiks. 

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on hallatava asutuse juht ametiisik, kellel on ametiseisund.

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee.3.     Isik, kes informeerib ametiseisundist     Irina Tumanova   e-mail: direktor@sobrakese.edu.ee   tel. +372  6520394, + 372 55967629

veebikoolitused : https://www.korruptsioon.ee/

Viimati muudetud 14.09.2023