Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

2021 – 2022  ÕPPEAASTA PRIORITEET, PÕHIEESMÄRGID JA ÜLESANDED

Prioriteet: .

1. Toetada igakülgselt keskkonnateadlikku, endast ja teistest lugupidava inimese kasvamist;

Eesmärgid ja ülesanded
2.            Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on koolivalmidus, mis sisaldab endas sotsiaalset, vaimset ja füüsilist küpsust.
3.            Õppe- ja kasvatustegevustes lähtutakse lasteaia põhiväärtustest ja projekti Kiusamisest vaba lasteaia põhimõtetest

 ELIIS (e-lasteaed)

 Septembrist 2017 on Tallinna Sõbrakese Lasteaed liitunud e-lasteaia infosüsteemiga ELIIS.

ELIIS (e-lasteaed) on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele ja lapsevanematele võimaluse mugavalt laste infot hallata, saada ülevaadet rühma nädalaplaanist, päevategevustest, toimuvatest sündmustest jne.

Liitumiseks registreerige ennast kasutajaks ID-kaarti või Mobiil-ID kasutades veebilehel. Valige Taotlus, täitke lapse andmed ja jääge ootama lasteaiapoolset kinnistust.

Viimati muudetud 09.09.2021