Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.

 •  Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31. augustil. Aktiivne õppe- ja kasvatustegevus toimub 15. septembrist kuni 15. maini. 
 •  Suvekuudel, mil rühmad on liidetud ja lasteaias on ka teise lasteaia lapsed, toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine läbi mänguliste tegevuste õues õppena, ilmastikuoludest tulenevalt toas.   Tegevuste planeerimisel on suur osakaal lastel.
 • augustis ja septembris on uute laste kohanemisaeg
 • lähtudes õppekavast koostab iga rühm  õppeaasta alguses tegevuskava, arvestades rühma liiki, eripära, laste vanust, võimeid,teadmisi, oskusi.

 Õppe- ja kasvatustöö toimub lasteaias päevakava alusel.

Päevakava koostamisel on arvestatud laste vanuse ja erivajadusega ( erirühm).

Lähtuvalt laste vanust ja keskendumisvõimest on õpetaja poolt planeeritud tegevuse kestvus

 • 1-3aastastel lastel 10-15 minutit;
 • 3-5aastastel lastel 25 minutit;
 • 5-7aastastel lastel 35 minutit.

Lasteasutuses toimub õpetus lastele mõistetavates ja neid huvitavates tegevustes läbi mängu, lõimides erinevaid valdkondi. Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega.

 

Tegevus- ja nädalakavade koostamine

 • Tegevus- ja päevakavade koostamisel on aluseks Koolieelse lasteasutuse riiklik
  õppekava ning lasteaia õppekava.
 • Lasteaia õppeaasta tegevuskava valmib õpetajate ühistööna ja määrab kindlaks konkreetse õppeaasta eesmärgid, arenguvaldkonnad, pidude ja ürituste toimumise arendustegevuse kava ja koostöö lapsevanematega.
 • Õppeaasta tegevuskavast lähtuvalt koostavad iga rühma õpetajad oma tegevuskava õppeaastaks. Iga rühma tegevuskava koostamisse kaasatakse muusika- ja eesti keele õpetaja.
 • Konkreetsed tegevused ja mängud planeeritakse rühma päevakavasse nädala kaupa, neid seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Lapsevanemaid teavitatakse õppe-ja kasvatustöö eesmärkidest ja temaatikast nädalakava kaudu

Viimati muudetud 09.09.2021