Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduraha

LASTEAIA TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Toitlustustasu on toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses. 

Alates 01.09.2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu /. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsiplaalasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

  • Alates 01.10.2020 on sõime toidupäeva maksmumus 1.64 eurot ja aiarühma toidupäeva maksumus 2.13 eurot (koos käibemaksuga) päevas. Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus,  mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul
  • Tallinna Sõbrakese Lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu sõimerühmas 0 euri päev ja aiarühmas 0.12 euri päev
  • Toidukulu katmiseks linnavalistuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldusi esitama ei pea.

Viimati muudetud 22.10.2020