Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaaltoetused ja -teenused eakale

RUS / ENG 

Kas oled jõudnud pensionikka ja vajad igapäevaelus tuge ja abi? Tallinna linn pakub eakale erinevaid teenuseid ja toetuseid, näiteks soodustingimustel huvitegevust päevakeskustes, häirenuputeenust ja koduteenust turvalisemaks kodus elamiseks. Lehelt leiad ka teenused omastehooldajale. 

Toetused eakale

 

 Pensionilisa
Kõigile Tallinna pensionäridele makstakse pensionile lisanduvat toetust kord aastas, sünnikuule eelneval kuul. 

Pensionilisa soodustused
Pensionilisa toetus annab soodustusi näiteks valitud apteekides, autoremonditöökojas ja rehvivahetuses. 

Teenused ja toetused Tšernobõlis osalenutele
Tallinnas elavatele Tšernobõli veteranidele 

Matusetoetus
Matuse korraldamise toetus Tallinna elanikule.  

Toimetulekutoetus
Abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.

Sissetulekust sõltuvad toetused
Abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.  

Üksi elava pensionäri toetus
Riiklik toetus üksi elavale pensionärile 

 


Kodune tugi

Linn pakub erinevaid teenuseid selleks, et eakas saaks ka kõrvalabi vajadusel siiski võimalikult kaua enda kodus elada. Neid teenuseid saab taotleda elukohajärgsest sotsiaalhoolekonde osakonnast.

Koduteenus

Koduteenus (koduhooldus)
Koduteenuse alla käib abi koristamisega ja kodutöödega ning isikuhooldusega. 

Häirenupp
Sotsiaalvalveteenus eakale, mis võimaldab õnnetuse korral kiiresti abi kutsuda. 

Sotsiaaleluase
Eluase inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama ning kes vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid).

Sotsiaaltransport
Linna poolt täielikult või osaliselt tasutud transporditeenus

Koduõde
Inimesele, kes põeb kroonilisi haigusi ja ei vaja pidevat arstlikku kontrolli, kuid vajab õendustoiminguid nõustamist igapäevaseks toimetulekuks.

Abivahendid
Abivahend riigipoolse soodustusega


Päevased tegevused

Päevakeskuses on eakal võimalus sotsiaalseks ajaveetmiseks ja suhtlemiseks. Päevakeskused pakuvad sotsiaalteenuste kõrval ka soodsalt lõunasööki, huvitegevust ja iluteenuseid. Leia enda kodule lähim päevakeskus ning tutvu pakutavate huviringidega.

Tervisevõimlemine

Eakate päevakeskused
Linna päevakeskustes saavad eakad suhelda ja tutvuda omaealistega, osaleda soodsalt erinevates huviringides, kasutada sauna.

Raamatute koju toomine
Tallinna elanikule, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada, tuuakse raamatud kord kuus koju. 

Toitlustamine
Supiköögis pakutakse inimesele üks soe toidukord päevas. Lisatud info päevakeskustes pakutava toitlustamise kohta. 

Saunad
Pesemisvõimalus inimesele, kelle elukohas puuduvad pesemisvõimalused, tasuline saunateenus.

Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing
Ühing pensionieas inimestele, huvitegevus, nõustamine, üritused

 

 


Nõustamisteenused eakale 

Kuidas tulla rahaliselt toime, kui sissetulek on väike või sind on tabanud ootamatud kulutused, samuti leiad siit, psühholoogilise kriisiabi nõustamise raskete olukordadega toimetulekuks.

Nõustamine

Võlanõustamine
Kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 

Majandamisnõustamine
Inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.

Õigusnõustamine
Tasuta õigusabi vähekindlustatud tallinlastele.

Kriisiabi nõustamine
Psühholoogiline kriisiabi, kriisiabi infoliin

Tallinna Pensionäride Ühendus
Pensionäride nõustamine. 

Tallinna Puuetega inimeste Koda
Krooniliste haigete ja puuetega inimeste huvide kaitsmine, nõustamine. 

Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing
Ühing pensionieas inimestele, huvitegevus, nõustamine, üritused.

 


Tugi omastehooldajale

Teenused Sulle, kes sa abistad oma lähedast igapäevastes toimingutes. Omastehooldaja saab võtta ajutist puhkust asendaja toel või viia oma dementsuse sündroomiga lähedane päevahoidu.  

Koduteenus

Hooldajatoetus
Rahaline toetus omastehooldajale, omastehooldaja määramine

Omastehooldaja asendamine
Lähedase eest hoolitseval omastehooldajal on võimalik saada lühiajalist puhkust. 

Päevahoid mäluhäirega eakale
Turvaline keskkond dementsusega eakale.

Dementsuse Kompetentsikeskus
Dementsusega elamine, abi ja info dementsusega lähedase aitamiseks. 

Eestkoste määramine
Eestkoste tuleb kohtu poolt määrata lähedasele, kes vajab oma varaliste ja isiklike õiguste ja huvide kaitsmist. 

Hooldekodus elamise toetamine
Tallinn toetab osaliselt vähekindlustatud eakate hooldamist hooldekodus. 


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid 

Küsi julgelt nõu!

Teenuste ja toetuse kohta informatsiooni saamiseks pöördu elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.

Linnaosade Kontaktandmed:

 

Haabersti Linnaosa Valitsus

Ehitajate tee 109a/1
Kirsti Beljajev

6404871
kirsti.beljajev@tallinnlv.ee   

 

Kesklinna Linnaosa Valitsus   
Pärnu mnt 9
Kaire Neeme

6457834
kaire.neeme@tallinnlv.ee

 

Kristiine Linnaosa Valitsus
Metalli tn 5

Pille Toomsalu
6457148
pille.toomsalu@tallinnlv.ee 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti tn 54
Leili Vaikmaa
6457756
leili.vaikmaa@tallinnlv.ee

 

Mustamäe Linnaosa Valitsus
E.Vilde tee 118
Aivi Kokk
6457561
aivi.kokk@tallinnlv.ee

 

Nõmme Linnaosa Valitsus
Valdeku tn 13
Elina Hanstein
6457381
elina.hanstein@tallinnlv.ee

 

Pirita Linnaosa Valitsus
Kloostri tee 6
Helene Liivak
6457622
helene.liivak@tallinnlv.ee

 

Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Kari 13
Kai Keller
6457087
kai.keller@tallinnlv.ee

Linnaosa 3
Aadress
Kontaktisik
Telefoninumber
E-posti aadress

Linnaosa 4
Aadress
Kontaktisik
Telefoninumber
E-posti aadress

Viimati muudetud 16.08.2022