Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaaltoetused ja -teenused erivajadusega inimesele

Lehelt leiad teenused ja toetused, mida pakub Tallinna linn inimesele, kellel on füüsilisest või vaimsest tervisest tingitud erivajadus. Samuti leiad siit infot riigi sotsiaaltoetuste ja teenuste kohta. 


Viipekeeles suhtlejale 

Nõustamine ja tugi viipekeeles suhtlejale, kes vajab lisaabi igapäevastes tegevustes. 

Viipekeeles suhtlejad

 • Viipekeele tõlkEesti viipekeele tõlk avalike teenuste kasutamiseks või perekondlikel sündmustel osalemiseks, 3-4 tundi kuus.
 

Tugiteenused ja tugiisik

Teenused, mis toetavad erivajadusega inimese iseseisvat toimetulekut kodus ja väljaspool kodu. 

Juhtkoer
 • Isiklik abistaja: füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.
 • Koduõde: patsiendile, kes ei vaja haiglas viibimist, kuid vajab õendusabi
 • Koduteenus: abi koristamise,  kütmisega või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega.  Abistamine hügieenitoimingutega. 
 • Abivahendid: abivahend riigipoolse soodustusega. 
 • Tugiisik intellektihäirega inimesele: tugi ja juhendamine igapäevaelus, suunamine, motiveerimine suurema iseseisvuse jaoks 
 • Psüühikahäirega inimese tugiteenus: psüühikahäirega inimese toetamine, teenus on mõeldus ka olukorras, kus inimene ei ole ise valmis abi vastu võtma. 
 • Juhtkoera pidamise toetus: raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.
 • Igapäevaelu toetamine: erihoolekandeteenus inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet.  
 • Rehabilitatsiooniteenus Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti kaudu (teenused puudega või piiratud töövõimega inimesele, et õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.)
  

Abiks hooldajale 

Erivajadusega inimese hooldaja saab taotleda hooldajatoetust või lühiajalist puhkust hooldamisest. 

Tallinna inimesed.jpg

 

 • Puudega inimese hooldaja: hooldaja määramine täisealisele erivajadusega inimesele. Hooldajatoetuse taotlemine. 
 • Omastehooldaja asendamine: abivajaja hooldamine, kui omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkust ja vaba aega.
 • Eestkoste seadmine: käib kohtu kaudu.  Inimesele määratakse seaduslik esindaja, kes kaitseb tema vara, õigusi ning huve, kui ta ei suuda ise seda oma vaimse tervise tõttu teha. 
 • Päevahoid mäluhäirega eakale: turvaline keskkond dementsusega eakale, kes vajab päevahoidu. Perele, kes ei saa eakat üksi jätta. 

Sotsiaaltoetused ja majanduslik toimetulek

Arvepidamine
 • Toimetulekutoetus: abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.
 • Sissetulekust sõltuvad toetused: abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks. 
 • Pensionilisa: makstakse vanadus- või töövõimetuspensionäridele ning vähenenud töövõimega inimestele sünnipäevale eelneval kuul
 • Juhtkoera pidamise toetus: raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.
 • Võlanõustamine: kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 
 • Majandamisnõustamine: inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.
 • Toimetulekutoetus: abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.
 
Vaata ka sotsiaalteenuseid toimetulekuraskustes inimesele.

 

Eluruum

Toetavad teenused erivajadusega inimese kodus ning elupinna leidmine sotsiaalhoolekande kaudu. 
Häirenupp randmel jahoolekandetelefon
 • Eluruumide kohandamise hüvitamine: kodu kohandamine puudega inimesele, kaldteede paigaldamine, iseseisev kodune toimetulek liikumispuudega inimesele 
 • Koduteenus: abi koristamise, kütmise või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega. Abistamine hügieenitoimingutega. 
 • Häirenupp : aitab tõsta kodus elavate eakate ja puuetega inimeste turvatunnet, samuti tagada abi jõudmise teenuse kasutajani võimalikult kiiresti.
 • Iseseisvasse ellu tagasi aitamine: sotsiaalmajutus, nõustamine ja juhendamine, inimese või pere toimetulekuvõime parandamine, toetus iseseisvaks eluks.
 • Erihoolekandeteenused: toetavad teenused erivajadusega inimesele, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus ning ööpäevaringne erihooldusteenus teenuseosutaja pakutud elupinnal. Taotlemine toimub läbi Sotsiaalkindlustusameti. 
 • Üldhooldekodu: ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus, inimesele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abiga.
 • Sotsiaaleluruum: elamispinna eraldamine, sotsiaalkorterid Tallinna elanikele
 • Varjupaik: öömaja, vältimatu sotsiaalabi
    

Transport ja ligipääsetavus  

Taksoveoteenus
 • Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem: tallinna ühiskondlike objektide ligipääsetavuse info kaardil. Veebileht on mõeldud erivajadustega inimesele, kuid ka lastega vanematele, eakatele, turistidele.
 • Sotsiaaltransport: linna poolt täielikult või osaliselt tasutud transporditeenus liikumis-, nägemis- ja vaimupuude või psüühikahäirega inimesele regulaarseteks või üksikuteks sõitudeks.
 • Abivahendite taotlemine: abivahendite taotlemine riigipoolse soodustusega. 
 • Isiklik abistaja: füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.  
 • Parkimiskaartlihtsamini ligipääsetav parkimiskoht puudega inimesele või tema saatjal. 
   


Kogemusnõustamine

pimedate_kiri
     

Töötamine ja õppimine 

Tüdruk arvutiga
     

Vaba aeg 

Naine laua taga
   

Asutused, kes pakuvad erivajadustega inimestele teenuseid 

  

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid erivajadustega inimeste toetamiseks. 

Küsi julgelt nõu!

Teenuste ja toetuse kohta informatsiooni saamiseks pöördu elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.

Linnaosade kontaktid:

 
Haabersti Linnaosa Valitsus 
Ehitajate tee 109a/1
Ingrit Säär
6404830
ingrit.saar@tallinnlv.ee

Kristiine Linnaosa Valitsus
Metalli tn 5 
Kristiina Koort
6457109
kristiina.koort@tallinnlv.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti tn 54 
Kadri Peljo
645 7736
kadri.peljo@tallinnlv.ee

Mustamäe Linnaosa Valitsus
E.Vilde tee 118
Aivi Kokk
6457561
aivi.kokk@tallinnlv.ee

Nõmme Linnaosa Valitsus
Valdeku tn 13
Larina Sein
6457386
larina.sein@tallinnlv.ee

Pirita Linnaosa Valitsus
Kloostri tee 6
Anet Asumets
6457640
anet.asumets@tallinnlv.ee

Tallinna Kesklinna Valitsus
Pärnu mnt 9
Annika Torjus
6457848 
annika.torjus@tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna Valitsus
Kari tn 13 
Kaili Õunmann
6457093
kaili.ounmann@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 30.01.2023