Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Noorsportlaste toetamine

Noorsportlaste toetamine

Toetuse andmise eesmärk on toetada ja tunnustada parimaid Tallinna 14–23-aastaseid
noorsportlaseid, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn, ja nende treenereid.

Parimale noorsportlasele toetuse määramisel võetakse tulemuslikkuse hindamisel aluseks vastaval alal
või kategoorias osalejate arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht. Samuti arvestab komisjon ala
tuntust ja populaarsust nii rahvusvahelisel kui Eesti tasandil, vastaval võistlusel osalenud riikide arvu, ala
kuulumist olümpiamängude kavva ja/või kuulumist Tallinna eelisarendatavate spordialade nimistusse.
Toetuse määramisel võtab komisjon aluseks taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal saavutatud
sportlikud tulemused.
Rahvusvahelised tiitlivõistlused antud kriteeriumide mõistes on noorte olümpiamängud, juunioride
maailmameistrivõistlused, juunioride Euroopa meistrivõistlused, juunioride maailma ja Euroopa
karikavõistluste finaal (lõpptulemus), noorte olümpiapäevad ja universiaad.

Toetuse taotluseid saab esitada ametile hiljemalt 15. jaanuariks.
Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene ISETEENINDUSKESKKONDA.

Parima noorsportlase toetuse määramise tingimused:
- tulemuslikkuse hindamisel võetakse aluseks vastaval spordialal või kategoorias osalejate arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht;
- arvestatakse spordiala tuntust ja populaarsust nii rahvusvahelisel kui ka Eesti tasandil;
- arvestatakse tiitlivõistlustel osalenud riikide arvu;
- arvestatakse spordiala kuulumist olümpiamängude kavva ja/või Tallinna eelisarendatavate spordialade nimekirja;
- arvestatakse sportmängude võistkonna saamist Eesti meistriks noorte kõrgeima vanuseklassi tugevaimas liigas

Täiendavad lisatingimused:

- esimene aste. Noorsportlane tegeleb olümpiamängude kavva kuuluva ja/või Tallinna eelisarendatavate spordialade nimistusse kuuluva spordialaga ja on tulnud noorte olümpiamängudel, juunioride

maailmameistrivõistlustel, juunioride Euroopa meistrivõistlustel, juunioride maailma- ja/või Euroopa karikavõistluste finaalis (lõpptulemus) esimese kolme hulka. Toetuse suuruseks määratakse kuni 1500 eurot ühe noorsportlase ja/või võistluspaari kohta;

- teine aste. Noorsportlane tegeleb muu Tallinna linnalt noortespordi toetust saava spordialaga ja on tulnud noorte või juunioride maailmameistrivõistlustel, juunioride Euroopa meistrivõistlustel ja/või Euroopa karikavõistluste finaalis (lõpptulemus) esimese kolme hulka. Toetuse suuruseks määratakse kuni 1000 eurot ühe noorsportlase ja/või võistluspaari kohta;

- kolmas aste. Noorsportlane on saavutanud noorte olümpiapäevadel, juunioride maailmameistrivõistlustel või juunioride Euroopa meistrivõistlustel 4.–12. koha. Noorsportlane on saavutanud juunioride maailma- ja/või Euroopa karikavõistluste etapil või universiaadil 1.–3. koha. Toetuse suuruseks määratakse kuni 500 eurot ühe noorsportlase ja/või võistluspaari kohta;

- neljas aste. Sportmängude võistkond on tulnud Eesti meistriks noorte kõrgeimas vanuseklassis. Toetatakse kuni kolme sportmängude võistkonda ning toetuse suuruseks määratakse kuni 3000 eurot.

Erandid parima noorsportlase toetuse määramisel
Erandina võib komisjon määrata toetuse sportlasele, kes ei vasta tingimustele, kuid on saavutanud muu hea sportliku tulemuse, rekordi või tippmargi, tõusnud rahvusvahelise edetabeli liidriks, esinenud hästi turniiril ja/või tulnud Eesti meistriks jm.

Noorte saavutussportlaste tegevustoetust võib kasutada võistluste ettevalmistuse kuludeks, osavõtumaksude maksmiseks, majutus-, transpordi- ja toitlustuskulude katmiseks, spordiinventari ja -varustuse soetamiseks ning meditsiinikulude katmiseks.

Noorsportlastele eraldatud toetused ja komisjoni koosseis

Viimati muudetud 30.01.2024