Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tähtajad ja kriteeriumid

Tähtajad ja kriteeriumid

SPORDIVALDKONNA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE MÄÄRAMISE TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

1. Prioriteedid ja tähtajad

1.1 Projektitoetused

Rahvusvahelised spordiprojektid, mille alla kuuluvad tiitlivõistlused (maailmameistrivõistlused, euroopa meistrivõistlused) ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvad kõrgetasemelised spordiüritused (maailmakarika etapid, Grand Prix´d jms) ning pealinna traditsioonilised rahvusvahelised spordivõistlused, kust võtavad osa vähemalt kolme riigi sportlased ja/või võistkonnad. Toetatakse Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) rahvusvaheliste ja kõrgetasemeliste spordivõistluste korraldamist, mis tutvustavad pealinna, elavdavad ettevõtlust ja on hea väljund kohalikele sportlastele.

Rahvusvaheliste spordiprojektide toetuste taotlused esitatakse 1. detsembriks järgneva aasta kohta, komisjon toimub jaanuaris. Täiendav taotluste vastuvõtt jooksva aasta 15. juuniks (eelarveliste vahendite olemasolu korral), komisjon toimub juulis.

TAOTLEMINE
 

Liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub”, mis tutvustab terviseliikumist ja tervislikku eluviisi. Eelistatud on suure osalejate arvuga, mitmekülgsed ja/või vähemalt neljast etapist koosnevad üritused. Projekti üritused toimuvad Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) ning on suunatud eelkõige noortele ja pealinna elanikele.

Massi- seeria- ja tervisespordi projektide toetuste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta. Komisjon toimub veebruaris.

TAOTLEMINE
 

Tallinna meistrivõistlused - toetatakse Tallinna meistrivõistluste korraldamist üks kord aastas spordialadel, mis kuuluvad Tallinna eelisarendavate spordialade nimekirja. Meistrivõistluste puhul toetatakse Tallinnas korraldatavaid projekte ning eelistatud on noortele suunatud võistlused. Meistrivõistluste korraldaja järgib võistluste korraldamisel Tallinna meistrivõistluste üldjuhendit.

Tallinnas eelisarendatavad spordialad on (kokku 20 spordiala):
-  alates U-10 vanuseklassist toetatakse uisutamise, ujumise, võimlemise ja võistlustantsu Tallinna meistrivõistluste korraldamist;
-  alates U-14 vanuseklassist toetatakse korvpalli, käsipalli, võrkpalli, jalgpalli, jäähoki, jalgrattaspordi, judo, karate, kergejõustiku, maadluse, purjetamise, sulgpalli, suusatamise, taekwondo, tennise ja vehklemise Tallinna meistrivõistluste korraldamist;
-  teistel spordialadel võib korraldada „Tallinn Open“ võistluseid, kuid projektid tuleb esitada kohalike spordiprojektide taotlusvoorudesse.

Toetuse määramisel arvestatakse:
-  meistrivõistluse korraldamist aktsepteeritakse Tallinna eelisarendavate spordialade nimekirja kuuluvatel spordialadel;
-  meistrivõistlus peab olema kantud alaliidu kalendrisse;
-  meistrivõistluse korraldaja on spordiklubi või -kool;
-  meistrivõistluse puhul sportmängudes toetatakse finaalturniiri (1–2 päeva) korraldamist, mitte kogu meistrivõistluste sarja (v.a kuni 19-aastaste harrastajate meistrivõistlused).

Taotlused esitatakse järgneva aasta esimeses pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta eelneva aasta 15. detsembriks,  jooksva aasta teises pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta 15. juuniks.

Komisjonid toimuvad vastavalt jaanuaris ja juulis.

TAOTLEMINE
 

Kohalikud spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused). Toetatakse aasta ringi toimuvaid kohalikke turniire ja võistlusi, mis pakuvad spordiklubidele ja eri alade harrastajatele kasulikke võistluskogemusi. Toetatakse neid projekte, mis toimuvad Tallinnas ja milles osalevad vähemalt kolme eri spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad. 

Taotlused esitatakse  31. detsembriks, 31. märtsiks, 30. juuniks ja 30. septembriks. Komisjon vaatab taotlused läbi jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris.

TAOTLEMINE 
 

 

1.2 Tegevustoetused

Tallinna esindusvõistkonnad – toetatakse Tallinna esindusvõistkondasid sportmängudes. Toetust antakse Tallinna sportmängude võistkondadele, kes on edukalt osalenud täiskasvanute Eesti meistriliigas ja rahvusvahelistes liigades ning kelle kodusaal asub Tallinnas.

Toetuse määramisel arvestatakse:
- eelarveaastale eelneval hooajal saavutatud Eesti meistriliiga tulemust;
- rahvusvahelistes liigades saavutatud tulemust (liiga tase, mängude arv jms);
- toetatakse korvpalli-, jalgpalli-, võrkpalli-, käsipalli-, saalihoki- ja jäähokivõistkondi, kelle treeningud ja kodumängud toimuvad Tallinnas;
- erandina võib komisjon määrata toetuse sportmängude võistkonnale, kes ei vasta punkti 4.5.2 tingimustele, kuid kellega Tallinna linn on sõlminud heade kavatsuste kokkuleppe;
- erandina võib komisjon määrata toetuse Tallinna ülikoolide sportmängude võistkonnale osalemiseks SELLi mängudel, Euroopa ülikoolide meistrivõistlustel ja/või rahvusvahelistel ülikoolide turniiridel, kui võistkonna treeningud toimuvad Tallinnas.

Tallinna esindusmeeskonna tegevustoetust võib kasutada treeningprotsessi parandamiseks (spordikeskuse rendikuludeks), spordivarustuse soetamiseks, võistlustel osalemise kulude (osavõtumaksud, majutus- ja transpordikulud) ja meditsiinikulude katmiseks.

Tallinna esindusmeeskondade taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta. Komisjon toimub veebruaris.

TAOTLEMINE 
 

Tallinna saavutussportlased toetatakse täiskasvanud saavutussportlaste osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (sh osalemist Euroopa ja maailmameistrivõistlustel) nii individuaalaladel kui ka sportmängudes ja selleks valmistumist. Toetust antakse spordialaliitudele.

Saavutussportlaste tegevustoetust võib kasutada tiitlivõistlusel osalemise ja nendeks valmistumise kulude (osalustasu, rendi-, majutus-, transpordi-, kindlustus- ja meditsiinikulude) katmiseks.

Toetuse määramisel arvestatakse:
- individuaalaladel, mis kuuluvad olümpia- või paraolümpiamängude kavva, toetatakse Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid saavutussportlasi;
- individuaalaladel, mis ei kuulu olümpiamängude kavva, toetatakse tallinlasest saavutussportlasi, kellel on ette näidata eelnevate hooaegade tiitlivõistluste tulemused distsipliinidel, kus on osalenud vähemalt kümme sportlast viiest riigist;
- sportmängude koondist, mille koosseisu kuulub Tallinna sportlasi, toetatakse tingimusel, et tiitlivõistluste kvalifikatsioonimängud on korraldatud Tallinnas eesmärgiga jõuda finaalturniirile.

Toetust ei eraldata EOK olümpiaettevalmistustoetuse A-taseme ja B-taseme sportlastele.

Tallinna saavutussportlaste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta, komisjon toimub veebruaris. Täiendav taotluste vastuvõtt jooksva aasta 15. juuniks (eelarveliste vahendite olemasolu korral), komisjon toimub juulis. 

TAOTLEMINE 
 

2. Lisatingimused

Projekti ja tegevustoetuse kulud, mille tegemiseks toetust ei anta:

 • Eesti karikavõistluse või meistrivõistluse korraldamise kulud;
 • rahvusvahelisel võistlusel osalemise kulud (v.a tegevustoetused);
 • laagri korraldamise kulud;
 • koolituse tegemise kulud;
 • toitlustusega seotud kulud;
 • majutusega seotud kulud (v.a tegevustoetused);
 • transpordiga seotud kulud (v.a tegevustoetused);
 • reklaami- ja meediakulud;
 • auhindade ja meenetega seotud kulud;
 • meelelahutusprogrammiga seotud kulud.

Rahuldamata jäetakse taotlus, mis on esitatud:

 • pärast taotletava toetuse tegevuste toimumist või pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist;
 • taotleja poolt, kes on esitanud valeandmeid;
 • taotleja poolt, kellel esineb aruande võlgnevusi;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi linna asutuste ees;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees.

 

Spordiprojektidele eraldatud toetused ja komisjoni koosseis

Viimati muudetud 21.02.2024