Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Anton Uessoni stipendium (Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele)

Stipendiumifondi suurus on 1000 eurot aastas, ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendium määratakse seega üks kord aastas ühele EKA üliõpilasele, kes valitakse järgmistele tingimustele vastavate üliõpilaste seast: magistritaseme üliõpilane, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt B (4,0) ja kes on õppetöös saavutanud väljapaistvaid tulemusi Tallinna linna jaoks olulistel teemadel linnaplaneerimises või sellega seotud vallas arhitektuurse projekti, disainilahenduse või urbanistliku uurimuse näol.

Stipendiumi statuut

Viimati muudetud 22.01.2020