Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Infotehnoloogia stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida TalTechi IT-teaduskonna bakalaureuseõppe täiskoormusega õppivad üliõpilased, kes on osalenud või osalevad Tallinna linna asutustele huvipakkuvates IT-alastes projektides ja IT lahenduste väljatöötamisel või kirjutavad diplomitööd (üksikjuhtudel aine- või kursusetöö) Tallinna linna pakutud teemal (soovituslikud). 

  • Tallinna digitaalse kaksiku arendamine ja rakendamine tööprotsessides
  • Kaasaegse andmehõive (remote sensing, IoT, crowdsource) kasutamise arendamine
  • Ruumiandmete andmetöötlus masinõppe metoodikate abil linnale vajaliku informatsiooni saamiseks
  • Helsingi – Tallinn kaksiklinn: ühiste avalike teenuste arendamise võimalused, selle õiguslikud ning tehnoloogilised võimalused
  • Avaandmete põhiste avalike teenuste arendamine Tallinna linnapiirkonnas
  • Tallinna ametliku veebilehe tallinn.ee ja selle alamlehekülgede või nende osade kasutusmugavuse uuringud
  • Avaandmete pakkumine
  • Automatiseeritud (AI/ML) tööprotsesside rakendamine


Stipendiumi statuut

Stipendiumifondi suurus on 5610 eurot aastas.  Stipendium määratakse ja makstakse kalendriaastas kuni kolmele stipendiaadile. Ühe stipendiumi suurus on kuni 1700 eurot. Stipendiumikonkursi korraldab ja stipendiumid maksab välja Sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond
 

Viimati muudetud 04.05.2023