Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Stipendiaadid

2023. aasta kevadel toimunud stipendiumi määramise komisjon otsustas stipendiumi määrata Peeter Maranile, kelle lõputöö teemaks on “Development of a Computer Vision Based Framework for Cerebral Palsy Gait Analysis for Haapsalu Neurological Rehabilitation Center” („Masinnägemisel baseeruva tserabraalparallüüsi kõnnianalüüsi süsteemi loomine Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse jaoks“).
Hetkel on kõnnilabor Eestis ainult kolmes haiglas, kuna tegemist on kalli ja ruumi nõudva süsteemiga. Uus lahendus, mis on lõputöö teemaks, võimaldab senisest lihtsamini kaardistada inimese liikumist ning masinõppe abil tulemusi automaatselt analüüsida.
Komisjon tõi valiku tegemisel esile töö ambitsioonikust ja vajalikkust tervishoiusektoris. S
üsteemi on võimalik kasutusele võtta pea igas Tallinna haiglas. 
Linna esindas komisjoni töösTallinna digidirektor Martin Männil.

Viimati muudetud 03.07.2023