Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Raestipendiumi konkursil osalemine

Stipendiumikonkursil osalemise eeldustest

Stipendiumikonkursile võib esitada kuni kümme kandidaati igast ülikoolist või rakenduskõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping. Linnal on koostöö raamleping järgmiste ülikoolide ja kõrgkoolidega: Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business School, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool.

Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja. Magistrand või doktorand ennast ise kandidaadiks esitada ei saa.

 

Konkursil osalemisest

NB! Stipendiumi taotlemise tingimuste, konkursi läbiviimise ning esitatavate dokumentide kohta saab informatsiooni vastavast õigusaktist.

Raestipendium kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. märtsiks. Teade selle kohta saadetakse ülikoolide ja kõrgkoolide kaudu ning avaldatatakse Tallinna linna veebilehel. Üliõpilasi saab stipendiumikonkursile esitada alates konkursi väljakuulutamisest kuni 1. aprillini (kaasa arvatud) e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee.

Viimati muudetud 11.02.2023