Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna Raestipendium

Raestipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Magistrantidele on stipendiumi suurus 2000 eurot ja doktorantidele 3000 eurot. Stipendiumi rahastab Tallinna linn.
Stipemdiumi statuut.

Stipendiumikonkursil osalemise tingimused

Stipendiumikonkursile võib esitada kuni kümme kandidaati igast ülikoolist või rakenduskõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping. Linnal on koostööleping järgmiste ülikoolide ja kõrgkoolidega: Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business School, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool.
Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja. Magistrand või doktorand ennast ise kandidaadiks esitada ei saa.
Raestipendium kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 01. oktoobril. Teade selle kohta saadetakse ülikoolide ja kõrgkoolide kaudu ning avaldatakse Tallinna linna veebilehel. Üliõpilasi saab stipendiumikonkursile esitada e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee.

Viimati muudetud 14.03.2023