Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna Raestipendiumi stipendiaadid

Tallinna linna Raestipendiumi 2022. aasta stipendiaadid ja teemad:

Magistrandid

Semele Kari (EKA)
"Vahekasutuse rändhõive Tondi 53 näitel"

Larissa Maria Pelke (TTÜ ja EKA ühendõppekava)
"Toidujäätmete vähendamise võimalused Tallinnas"

Martin Paul Penaherrera Maldonado (TTÜ)
"Uue kaebuste süsteemi tehniline disain, et parandada suhtlust tallinlaste ja kohaliku omavalitsuse vahel"

Kerli Kaelep (TTÜ)
"Soojuspumpadel põhinevate lokaalsete kaugküttesüsteemide loomise tehnilis-majanduslik analüüs Tallinna uuselamurajooni näitel"

Laura Martina Vilu (TLÜ)
"Erinevate varise majandamise viiside lühiajaline mõju linnaparkide omadustele ja talitlustele Kopli Kalmistupargi näitel"

Natalja Kovtunova (TTÜ)
"Tallinna vanalinna küttesüsteemi üleminek kaugküttesüsteemile"

Doktorandid

Triin Talk (EKA)
"Turismi mõju Tallinna vanalinnale"

Liina Onga (TTÜ)
"Impulss-koroona elektrilahenduse kasutus- ja ohutuspiiride määramine vesikeskkonna töötlemisel"

Priit Tikker (TTÜ)
"Impulss-koroona elektrilahenduse optimeerimine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaamika, kineetika ja geomeetria lähtuvalt elektrilahenduse parameetritest ning energia efektiivsusest"

Anni Müüripeal (TLÜ)
"Heaolu tootmine Tallinna avalikus ruumis: kogukonnaaedade loomine neoliberaalses ja postsotsialistlikus linnakorralduse kontekstis"

Jekaterina Sydorenko (TTÜ)
"Uute fotokatalüütiliste metallioksiidide õhukeste kilede väljatöötamine"

---------------------------------------------

Tallinna linna Raestipendiumi 2021. aasta stipendiaadid:

Magistrandid

Anna Roomet (EKA)

Carolina Groisman (TTÜ ja EKA ühendõppekava)

Hannes Nagel (TLÜ)

Kadi Karmen Kaldma (TLÜ)

Karl-Johannes Jakobson (TTÜ)

Martin Talvik (TTÜ)

Masato Kagiwada (TTÜ ja EKA ühendõppekava)

Meeri Nurk (TTÜ)

Palmi Lahe (TLÜ)

Robert Männa (TTÜ ja EKA ühendõppekava)

Teele Kaljurand (TLÜ)

Doktorandid

Maarja Kask (TTÜ)

Mattias Malk (EKA)

----------------------------------------

Tallinna linna Raestipendiumi 2020. aasta stipendiaadid:

 Magistrandid          

Liina Vaino (TTÜ ja EKA ühendõppekava)

Siim Salin (TTÜ)

Triin Jürgens (TTÜ ja EKA ühendõppekava)

Tanel Kirs (TTÜ)

Aleksandr Ledvanov (TTÜ)

Maris Sillaste (TLÜ)

Kertu Lepiksaar (TTÜ)

Kertu Saare (TLÜ)

Doktorandid

Siim Tuksam (EKA)

------------------------------------------------

Tallinna linna Raestipendiumi 2019. aasta stipendiaadid:

Katrin Peärnberg (TTÜ)

Erki Varandi (TTÜ)

Karin Kabral (TTÜ)

Anni Martin (TLÜ)

Joanna Kordemets (TTÜ)

Ilotana Haalen (TLÜ)

Sander Aasaväli (TTÜ)

Kadri-Liis Kaljuvee (TLÜ)

Helina Maalt (Eesti Kunstiakadeemia)

Villu Kukk (TTÜ)

Johanna Liblik (TTÜ)

Janika Leoste (TLÜ)

Lehar Leetsaar (TTÜ)

Madis Leinakse (TTÜ)

Piret Saar-Reismaa (TTÜ)

Sille Pihlak (EKA)

Martin Kiil (TTÜ)

Kristel Kiens (TLÜ)

Stipendiaatide uurimistöödega on (vastavalt nende valmimisele) võimalik tutvuda Tallinna linna uuringute infosüsteemi vahendusel.

Ootame aktiivset osavõttu Raestipendiumi konkursist ka järgmisel aastal!

Viimati muudetud 03.10.2022